Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Mestreechs Volksleed

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Mestreechs Volksleed

  Mestreechs Volksleed 1927

  wäörd zien vaan Pol Chambille de Beaumont
  meziek oet 't Limburgs Volkleed vaan H.Thyssen en G.Krekelberg
  't Mestreechs Volksleed wie veer 't noe gebruke is vaan Funs en Guus Olterdissen 1912.
  In 1927 sjreef Pol Chambille de Beaumont d'n teks wie 'r hei steit op de wijs vaan 't Limburgs Volksleed.

  1
  Boe me gaar gein Hollands sprik
  Wel e bitsje Frans.
  Boe me altied lolleg is
  Beij meziek en dans.
  Boe me hiel gemoedereerd
  Drink ze pötsje beer,
  Dao is 't vaajerland vaan de Mestreechteneer (bis)

  2
  Boe me vaan dee kale sjiet
  Geine mieter kint.
  Boe me vaan eus apeland
  De sjoenste meidskes vind.
  Boe me zoe good leie kint
  'ne vreigeleer,
  Dao is 't vaajerland vaan de Mestreechteneer (bis)

  3
  Boe me wel 'ns fuive geit
  Gaw nao Brussel touw.
  Boe me gans verstoete is
  Door 't roed, wit, blauw.
  Boe me z'ch zoe good vertseit
  Mèt de Luikeneer,
  Dao is 't vaajerland vaan de Mestreechteneer.(bis)

  4
  Boe me auch e täölke sprik
  Vol vaan geistigheid.
  Boe 't hertsje euverlöp
  Vaan verdraagzaamheid.
  Boe me trouw blijf aon z'n stad
  Aon taol vaan peer en meer,
  Dao is 't vaajerland vaan de Mestreechteneer.(bis)
  Last edited by SJEF †; 6 juli 2008, 21:18. Reden: juiste leestekens toegevoegd
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

 • #2
  Officieel Mestreechs Volksleed

  Officieel Mestreechs Volksleed

  wäörd zien vaan Fons Olterdissen
  meziek vaan Guus Olterdissen

  't Mestreechs Volksleed wie veer 't noe gebruke is vaan Funs en Guus Olterdissen.
  't Waor de apotheose vaan de musical Trijn de Begijn oet 1912.
  Es ierbetuin aon de gebreurs Olterdissen is in decemer 2002 officieel vas gelag tot teks en wijs es volksleed veur de stad Mestreech gelt.
  Aonleiding waor de lètste raodsvergadering van den hier Theo Bovens es wèthawwer vaan Mestreech, veur zie vertrek nao de Open Universiteit in Heerle.

  1
  Jao diech höbs us aon 't hart gelege,
  Mastreech, door alle iewen heer.
  Veer blieve diech altied genege
  en deilde dreufheid en plezeer.
  Veer huurde nao dien aw histories,
  te peerd op grampeer ziene sjoet.
  Eus ouge blonke beij dien glories,
  of perelde beij diene noet.

  2
  En dee vaan diech het schoens wèlt preijze,
  In taol die al wie zinge klink,
  Dat dee op nui Mastreechter weijze
  Zien aait Mastreech mèt us bezink.
  Me zong vaan diech ten alle teije,
  Eus mojers zonge beij de weeg,
  En voolte veer eus rech tevreije,
  Dan zong ze e leedsche vaan Mastreech

  3
  Doe, blom van Nederlands landouwe,
  Gegreujt op 't graaf vaan Sintervaos,
  Bis weerdig dobbel te besjouwe,
  Gespiegeld in de blanke Maos.
  'n Staar, de witste oet de klaore,
  Besjijnt diech met häör straole zach.
  En, um diech zuver te bewaore,
  'nen Ingel hèlt bij diech de wach.

  4
  Wie dèks woord ste neet pries gegeve,
  mè heels dien kroen tog opgeriech
  en ongeknak bis te gebleve,
  door euze ban van trouw aon diech.
  Daorum de hand us tougestoke,
  het oug geriech op 't stareleech;
  en weurd dat oug dan ins gebroke,
  dan beijt veur us het aait Mastreech.
  Last edited by SJEF †; 6 juli 2008, 21:21. Reden: leestekens toegevoegd
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More

  Opmerking


  • #3
   A
   Volgno. : 133 - 2002 Dienst : PBD
   Datum : 17 december 2002 Raadscie : AZ
   Korr.no. : 2002-43011 Steller : G. Eijssen/3504034
   Jao diech höbs us aon 't hart gelege...
   AAN DE GEMEENTERAAD
   Sinds 1912 wordt de apotheose uit de komische opera "Trijn de Begijn" - geschreven en gecomponeerd door de gebroeders Fons en Guus Olterdissen - door de Maastrichtse bevolking aangemerkt als h?t Maastrichts volkslied.
   Ook bij offici?le gelegenheden wordt deze tekst als Maastrichts volkslied aangehouden.
   Ondanks intensief zoeken is niet achterhaald kunnen worden of de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan in het verleden bedoelde tekst en melodie als officieel Maastrichts volkslied heeft aangemerkt.
   Betrouwbare bronnen hebben dit negatief zoekresultaat nog eens bevestigd.
   Naar het oordeel van ons college is het gewenst om rond de vaststelling van het officiële Maastrichts volkslied tot een formele besluitvorming te komen.
   Wij achten de laatste raadsvergadering van de heer Theo Bovens als wethouder van Maastricht een uitermate geschikt moment om tot een dergelijk besluit te komen en stellen u voor te besluiten
   overeenkomstig bijgaand concept.
   Burgemeester en Wethouders van Maastricht,
   De Secretaris, Drs. W. Rutten.
   De Burgemeester, Drs. G. Leers.
   Bijlage : I
   Blad 2 Volgno. : 133 - 2002
   A
   DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,
   gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 17 december 2002,
   dienst PBD, no.2002-43011;
   gehoord de commissie Algemene Zaken;
   BESLUIT:
   Overwegende, dat sinds jaar en dag de tekst en melodie van de door Fons en Guus Olterdissen geschreven en gecomponeerde apotheose van de komische opera "Trijn de Begijn" wordt erkend als het volkslied van Maastricht;

   Euverweegende, dat sinds jaor en daag de teks en wijs van Fons en Guus Olterdissen - gesjreve en gekómpeneerd es apotejoos van de kemikken opera Trijn de Begijn- door 't vollek vaan Mestreech weurd erkind es 't einig ech Mestreechs Volksleed;

   dat het nodige speur- zoek en navraagwerk heeft bevestigd dat het hoogste bestuursorgaan van deze stad nog geen officieel besluit heeft genomen met betrekking tot het vaststellen van de tekst en melodie van het Maastrichts volkslied;

   dat 't nudige speur-, zeuk - en navraogwerrek heet bevestigd dat 't hoegste bestuursorgaan van dees stad nog noets 'n offisjeel besluut heet genómme mèt betrèkking tot de vasstèlling vaan de teks en wijs vaan 't Mestreechs volksleed;

   Verder overwegende, dat het alleszins wenselijk is om met het oog op het verleden en de toekomst - alsmede als hommage aan de gebroeders Olterdissen - thans officieel vast te stellen welke tekst en melodie als officieel volkslied voor de stad Maastricht geldt;

   Wijjer euverweegende dat 't alleszins winselik is um mèt het oug op 't verleije en touwkóms en auch es ierbetuin aon de gebreurs Olterdissen noe offisjeel vas te lègke welke teks en wijs es offisjeel volksleed veur de stad Mestreech gèlt;

   dat de laatste raadsvergadering van de heer Theo Bovens als wethouder van Maastricht vóór zijn vertrek naar de Open Universiteit in Heerlen een gelegenheid bij uitstek is om vast te leggen dat het Jao diech höbs us aon 't hart gelege..... van Fons Olterdissen en op muziek van Guus Olterdissen wordt aangemerkt als officieel Maastrichts volkslied;

   dat de lètste raodsvergadering van den hier Theo Bovens es wèthawwer vaan Mestreech veur zien vertrèk naor de Open Universiteit in Heerlen 'n bezunder good momint is um vas te laote lègke dat
   het Jao dich höbs us aon 't hart gelege.... vaan Fons en Guus Olterdissen
   weurt aongemerrek es offisjeel Mestreechs Volksleed;
   Bijlage : I Blad 3 Volgno. : 133 - 2002
   A
   besluit:
   besluut:
   de tekst en melodie van de apotheose van de door de gebroeders Fons en Guus Olterdissen geschreven en gecomponeerde komische opera "Trijn de Begijn" aan te merken als officieel volkslied van Maastricht.

   de teks en wijs van de apotejoos van de kemikken opera "Trijn de Begijn" gesjreve en gekómponeerd door de gebreurs Fons en Guus Olterdissen aon te merreke es offisjeel volksleed van Mestreech.

   Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 17 december 2002.

   Aldus beslote door de gemeinteraod vaan Mestreech in zien openbaar vergadering van 17 december 2002.

   De Griffier, De Voorzitter,
   De Griffier, De Veurzitter
   Bijlage: de tekst van Fons Olterdissen "Jao diech höbs us aon 't hart gelege".
   Hijj bijj geit: de teks vaan Fons Olterdissen "Jao diech höbs us aon 't hart gelege".

   Officieel Mestreechs Volksleed

   wäörd zien vaan Fons Olterdissen
   meziek vaan Guus Olterdissen

   't Mestreechs Volksleed wie veer 't noe gebruke is vaan Funs en Guus Olterdissen.
   't Waor de apotheose vaan de musical Trijn de Begijn oet 1912.
   Es ierbetuin aon de gebreurs Olterdissen is in decemer 2002 officieel vas gelag tot teks en wijs es volksleed veur de stad Mestreech gelt.
   Aonleiding waor de lètste raodsvergadering van den hier Theo Bovens es wèthawwer vaan Mestreech, veur zie vertrek nao de Open Universiteit in Heerle.

   1
   Jao diech höbs us aon 't hart gelege,
   Mastreech, door alle iewen heer.
   Veer blieve diech altied genege
   en deilde dreufheid en plezeer.
   Veer huurde nao dien aw histories,
   te peerd op grampeer ziene sjoet.
   Eus ouge blonke beij dien glories,
   of perelde beij diene noet.

   2
   En dee vaan diech het schoens wèlt preijze,
   In taol die al wie zinge klink,
   Dat dee op nui Mastreechter weijze
   Zien aait Mastreech mèt us bezink.
   Me zong vaan diech ten alle teije,
   Eus mojers zonge beij de weeg,
   En voolte veer eus rech tevreije,
   Dan zong ze e leedsche vaan Mastreech

   3
   Doe, blom van Nederlands landouwe,
   Gegreujt op 't graaf vaan Sintervaos,
   Bis weerdig dobbel te besjouwe,
   Gespiegeld in de blanke Maos.
   'n Staar, de witste oet de klaore,
   Besjijnt diech met häör straole zach.
   En, um diech zuver te bewaore,
   'nen Ingel hèlt bij diech de wach.

   4
   Wie dèks woord ste neet pries gegeve,
   mè heels dien kroen tog opgeriech
   en ongeknak bis te gebleve,
   door euze ban van trouw aon diech.
   Daorum de hand us tougestoke,
   het oug geriech op 't stareleech;
   en weurd dat oug dan ins gebroke,
   dan beijt veur us het aait Mastreech.
   Last edited by SJEF †; 6 juli 2008, 21:35. Reden: leestekens toegevoegd
   Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
   Thomas More

   Opmerking


   • #4
    Oorspronkelijk geplaatst door olijfje
    Is er verschil tussen versie #1 en versie #2..? Ik heb ze niet tot op de letter gecontroleerd.
    Ik neem aan dat je bedoelt "Officieel Mestreechs Volksleed"?
    Volgens mij is er geen verschil in beide versies.
    Maar voor ons nageslacht, en voor diegenen die hooglijke interesse tonen in de geschiedenis van Maestricht-Maastricht in al haar geledingen, heb ik het "Officieel Mestreechs Volksleed" twee keer geplaatst.
    ??n keer als losstaand lied, en de tweede keer in de context van...
    Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
    Thomas More

    Opmerking


    • #5
     Mestreechs volksleed

     Fallor ergo sum

     Opmerking


     • #6
      Fallor ergo sum

      Opmerking


      • #7
       Fallor ergo sum

       Opmerking


       • #8
        Fallor ergo sum

        Opmerking


        • #9
         Fallor ergo sum

         Opmerking

         Bezig...
         X