Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Huis op Sint Pieter

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Huis op Sint Pieter

  Weet iemand welk pand bedoeld kan worden met het huis 'Maes en Burg' op Sint Pieter? De vermelding komt uit 1895.

 • #2
  Masenburg

  Rosier schrijft: "1832 den 11 Maart Zondags is in Maastricht begraven gerardus Rutten, brouwer, woonachtig in de wolfstraat in het gulde verken, getrouwt geweest den eersten keer met joffrouw Conegragt, en nu met joffrouw Niest." Verder vermeldt Rosier: "1827 den 26 November heeft mijnheer Rutten uyt Maastricht, in de Beer in de Jeustraat is hij woonagtig, gekogt het goed genaamd Masenburg langs de Maas in Sint Pieter voor 6 duizent frangs, het hoorde toe aan mavrouw Theden uyt Maastricht."  Het landhuis Maesenburg uit 1772, gelegen achter de brugwachterwoning. Het landhuis werd in 1938 afgebroken. Bron: collectie STG. IN DE KIEKKAS fotografisch erfgoed.  Detail uit een kaart van aan te kopen eigendommen in de gemeente Sint Pieter in verband met de aanleg van het kanaal Luik-Maastricht.  Het voormalige buiten Maasenburg te St. Pieter (het huis met de trappen).  Het huis In den Engel en noordwaarts het buiten Maasenburg tegen de helling. Deze foto is een uitsnede van een kalender uit 1929 van De Vereeniging van Raden van Arbeid.

  Nicolaas RUTTEN werd gedoopt op 16 maart 1775 te Maastricht, parochie St. Nicolaas. Doopgetuigen waren Henricus DIRIX en Sophia RUTTEN i.p.v. Elisabeth SNIJDERS wonende te Antwerpen. Nicolaas was meester bierbrouwer, jeneverstoker; later koopman in wijn en gedestilleerd in de Jodenstraat 559 te Maastricht. Hij werd "Watercläöske" genoemd. Het echtpaar bezat te St. Pieter de goederen "Maas en Burg" en "Sint Pieter Wijngaardsberg" (afgebroken in 193. Daarnaast bezaten zij De Schijvenhof te Sint Geertruid, achttien huizen in Maastricht en 23 ha. grond. Nicolaas huwde Maria Catharina Agnes LOUSBERCHS, dochter van Paulus Lambertus LOUSBERCHS en Antoinetta Bernardina DOLMANS, 18 mei 1802 (28 Floréal An X) te Heer. Maria Catharina Agnes LOUSBERCHS werd gedoopt op 7 december 1782 te Heer en Keer; haar vader stierf 5 dagen na haar geboorte op 12 december 1782 te Heer. Zij overleed op 13 april 1816, 33 jaar oud in de Jodenstraat te Maastricht en werd begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg te Maastricht. In dit graf werden later haar moeder Antoinetta Bernardina DOLMANS (1757-1825) en dochter Marie Catherine RUTTEN (1804-1837) bijgezet.  Bron: http://www.breurhenket.com/kerkhof.htm
  Last edited by Breur; 26 maart 2013, 12:32.
  De leefs mer eine kier .

  Opmerking


  • #3
   Geweldig Breur, maar voor de buitenstaander toch niet zo duidelijk als je zou denken. Zie je kans om wat pijltjes in die foto's te frummelen? En bestaat dat huis nu nog, of is het afgebroken?

   Opmerking


   • #4
    Kadaster 1811-1832

    Sint Pieter, sectie B, blad 03

    De percelen 387 en 388, eigenaar Hameleers

    Bron: watwaswaar

    Opmerking


    • #5
     Maasenburg 1878/1879

     De zusters van het Arme Kind Jezus woonden 1878/1879 in landhuis Huize Maesenburg te St. Pieter. Dhr. Jo Morreau: het huis (in 1772 gebouwd) werd in 1938 gesloopt ten behoeve van de bouw van beambtenwoningen voor de ENCI.

     Op 11 maart 1877 werd "Huize Boschstraat" ingewijd voor de Zusters van het Arme Kind Jezus, die in Duitsland niet meer in het onderwijs actief mochten zijn. Het aantal pensionaires aan de Boschstraat nam echter zo snel toe, dat het huis te klein was. Een dependance werd gevonden in huize "Maesenburg". Het verblijf was van korte duur. In april 1879*verhuisden ze naar het kasteel van Borgharen. Na twee jaren met wateroverlast werd*Borgharen in 1882 verlaten.
     De leefs mer eine kier .

     Opmerking


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door Breur
      Op 11 maart 1877 werd "Huize Boschstraat" ingewijd voor de Zusters van het Arme Kind Jezus, die in Duitsland niet meer in het onderwijs actief mochten zijn. Het aantal pensionaires aan de Boschstraat nam echter zo snel toe, dat het huis te klein was. Een dependance werd gevonden in huize "Maesenburg". Het verblijf was van korte duur. In april 1879*verhuisden ze naar het kasteel van Borgharen. Na twee jaren met wateroverlast werd*Borgharen in 1882 verlaten.
      Heb je een bron voor deze gegevens Breur?

      Hermanw, dank voor de kadastrale kaart. Ik heb nu een goed idee waar het huis lag ten opzichte van De Wijngaard en Maaszicht.

      Opmerking


      • #7
       Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers
       Heb je een bron voor deze gegevens Breur?
       Mededeling Dhr. Jo M. Maar waar hij dat weer vandaan heeft ...
       De leefs mer eine kier .

       Opmerking


       • #8
        Bijgevoegd drie foto's. In de eerste foto zie je "Maesenburg" in de poort geschreven staan. Dit is waarschijnlijk de oude poort van het Chalet dat aan de maas stond en afgebroken is zoals hierboven is omschreven. Ons huis is inderdaad in 1938 is door de ENCI gebouwd op het adres dat nu bekend staat als Slavante 3.

        Opmerking


        • #9
         Tilburgse courant van 11 juni 1891: op den huize Maesenburg de Sint-Pieter bij Maastricht is na langdurig en smartelijk lijden overleden de hoogeerw. heer H. C. Zwijsen, R. K. priester, ridder van het H. Graf van Jerusalem, groot-vicaris en eere-kanunik van de patriarchale kerk van Jerusalem, Antiochië en Alexandrië. De overledene bereikte den leeftijd van 86 jaren, was geboren te Berlicum bij den Bosch en was de jongste broeder van wijlen Mgr. J. Zwijsen, z. g. In 1832 ontving hij de H. Priesterwijding en was na den Belgischen opstand geruimen tijd aalmoezenier in het Nederlandsch leger. Vervolgens was hij in België geruimen tijd als priester aan eenige parochies verbonden en muntte uit door zijne hulpvaardigheid en menschenliefde. Zijn kerkgewaden met toebehooren, alsmede een prachtige verzameling reliquieën schonk hij aan de kerk te Sint-Pieter.

         De Tijd / godsdienstig-staatkundig dagblad van 5 juni 1891 vermeldt bovendien: in 1882 vierde hij zijn 50-jarig priesterschap. Verscheiden jaren woonde hij vervolgens te Boitsfort, bij Brussel, waar hij een uitgestrekt landhuis bewoonde. Om gezondheidsredenen richtte hij zijn oog op de omstreken van Maastricht, kocht de villa Maesenburg en vestigde voorgoed zijn verblijf te Sint-Pieter.
         Na het overlijden van Zwijsen werd het buitengoed Maasenburg publiekelijk verkocht. Het Nieuws van den dag/Kleine courant van 13 juli 1891:
         Maasenburg blijft na de verkoop in 1891 een religieuze bestemming houden.Wie dan eigenaar is, blijft (vooralsnog) onduidelijk. De Maasbode van 18 oktober 1903:
         Uit een bericht van De Tijd d.d. 3 oktober 1904 blijkt dat Maesenburg nog in gebruik was als religieus buitengoed. In 1938 werd het 18e eeuwse "Maesenburg(h)" afgebroken t.b.v. Enci-woningen.
         De leefs mer eine kier .

         Opmerking

         Bezig...
         X