In het laatste kwart van de 19e eeuw werden in Maastricht volgens de Maasgouw van 4 oktober 1890, nummer 20, pagina 82, een drietal kerst, een Nieuwjaars- en een Driekoningenliedje gezongen. De melodie is onbekend. De tekst is onverkort opgenomen, dus voor fouten ....

"KERSLIEDJES

Chriskinneke is gebore
In het midde vaan de nach
't Heet ze kepke verlore
En 't kreet zich zwart en blauw,
Sus, sus klein kinneke teer
Hauw op en schrei niet meer
Want 't is veur euse Lieve Heer,
Kom mörge aovend weer.
-----------
Komt gij nu naar Betteljem
Komt Christen al te saam
En ziet hier leit geboren in deze stal:
Op hooy en strooy al in een kribbeke geleid
Hier leit den Allerhoogste ja benedijd
Jezus die weende en schrei van bittere kauw
Maar van de paternoster maak Heere Jezeus benauw. (1)

(1.) Wellicht is hier bedoeld het idee van lijden, dat Christus voor den geest zweefde, en beteekent pater noster hier de boeien als lijdenswerktuig, geheel het lijden vertegenwoordigend.

-----------
NIEUWJAARSLIEDJE
En toe Maria op haar slaapkamer kwam
En den Engel kwam haar groete
God groet u, God groet u, Maria welbemind
En zij zal baren een zeer klein kind
En dat zal zijn den Heer bemind
Al deze nieuwe jare.
-----------
DRIEKONINGENLIEDJE (1)

On einen Dreikeuningen aevond
En op einen Dreikeuningen daag
Zaot Maria Magdalena, Lena,
Op Heere jezus zin graf, Op Heere Jezus zin graf!
Staot op Maria Magdalena, Lena
Van uwen bittere dood
Uw zondekes zijn U vergeven, vergeven
Al waren ze nog zoo groot, nog zoo groot!

refrein:
'k Zie van verre
Aan die sterre
Aan den schijn
Jezus moet geboren zijn. (bis)

(1) Dit liedje, waarvan de zin zeer duister is, wordt ook in Brabant zelfs in Holland op verschillende plaatsen gezongen met varianten maar altijd staat Maria Magdalena op Driekoningen avond op "Heere Jezus zijn graf"; het verkleinwoord"zondekes"verraadt eene Brabantse afkomst, het liedje wordt trouwens te Maastricht steeds in het Hollandsch (of het Babantsch) gezongen."