Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Veranderingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp/-zorg 2015

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Pier
  replied
  Rechter vewijst een specifieke WMO-maatregel naar de prullenbak

  Een hoogbejaard echtpaar van respectievelijk 88 en 89 jaar uit Dantumadiel (Friesland) blijkt ook na 1 januari 2015 (voorlopig) rechthouden op huishoudelijke hulp.
  De rechtbank in Groningen bepaalde vandaag dat een door Dantumadiel doorgevoerde algemene bezuinigingsmaatregel, cf. de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), niet rechtmatig is.

  Vanwege het feit dat het betreffende echtpaar huishoudelijke hulp krijgt, is het in staat om zelfstandig te blijven wonen.
  De gemeente wilde de hulp vanaf 1 januari niet meer vergoeden. Ieder(in), de koepelorganisatie van chronische zieken en mensen met een beperking, stapte in overleg met de betreffende familie, met succes naar de rechter.

  In het vonnis oordeelt de rechter dat hulp niet zomaar kan worden stopgezet zonder te kijken naar hun persoonlijke situatie.

  Het feit dat de betreffende klagers eigen vermogen hebben in de vorm van een huis, mag bij de afweging van de gemeente geen rol spelen.
  De familie zou, door het schrappen van de hulp, zelf ongeveer 400,- euro p/m moeten betalen om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
  Het gevolg daarvan zou zijn dat het echtpaar ruim onder het bijstandsniveau zou uitkomen.

  Ieder(in) stelt dat deze zaak niet op zichzelf staat, maar een kwart van alle gemeenten de wet overtreedt door het schrappen van huishoudelijke hulp.

  De rechter geeft in het vonnis helder aan dat gemeenten moeten kijken naar de specifieke situatie van mensen met huishoudelijke hulp.
  Een generale exercitie waardoor mensen zonder enige vorm van overleg cq controle gekort worden op (huishoudelijke) hulp kan absoluut niet.

  Deze uitspraak betekent concreet dat iedereen die vanaf 1 januari a.s. geen recht meer heeft op huishoudelijke hulp, zonder dat naar hun situatie is gekeken, waarschijnlijk met succes in bezwaar kan gaan!!!

  Leave a comment:


 • Veranderingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp/-zorg 2015

  Persbericht Gemeente Maastricht:
  veranderingen op het gebied van zorg, ondersteuning en jeugdhulp/-zorg

  Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van zorg en ondersteuning. Gemeenten, zorgverzekeraars en het rijk worden hier samen verantwoordelijk voor.

  Wie is in 2015 waarvoor verantwoordelijk?

  Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
  Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente.
  Voorbeelden van ondersteuning thuis:
  • begeleiding
  • dagbesteding
  • beschermd wonen

  Jeugdwet
  Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor:
  • informatie en advies bij opvoeden
  • alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp zoals geestelijke gezondheidszorg, zorg voor jongeren met een beperking of de gesloten jeugdzorg;
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • de uitvoering van de jeugdreclassering;
  • advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Zorgverzekeringswet (Zvw)
  Verpleging en verzorging thuis (bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen) zijn vanaf 1 januari 2015 onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.

  Wet langdurige zorg (Wlz)
  Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Er komen meer mogelijkheden om deze zorg thuis te ontvangen. Mensen die deze zorg niet thuis willen krijgen, kunnen naar een zorginstelling.

  Verandert er iets voor mij?
  Als u een van de hierboven genoemde indicaties heeft die doorloopt in 2015 dan ontvangt u deze ondersteuning tot en met 31 december 2015. Behalve als uw indicatie eerder in 2015 afloopt. Dit is een overgangstermijn. Vóór 1 januari 2016 gaat de gemeente met u in gesprek om uw situatie opnieuw te beoordelen.

  Vragen?
  Meer informatie vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/decentralisaties
  U kunt ook bellen: 14 043, keuze 2 voor Wmo en keuze 3 voor Jeugd
  Mailen kan via wmo@maastricht.nl of jeugd@maastricht.nl
Bezig...
X