Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

A2 tunnel Maastricht

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Clio
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door klaas
  bewoners bauduinstraat krijgen overlast vergoed.
  Hoera, lijkt me (Of toch niet?)

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  PVM: "Schadevergoeding en huurkorting Burg. Bauduinstraat"

  Afgelopen donderdag, 26 jan. 2012, ontving ik, van het secretariaat van de Partij Veilig Maastricht (PVM), een Open Brief die het raadslid Tiny Meese gestuurd heeft aan het college van B&W in Maastricht.

  In deze brief schrijft Tiny Meese dat er een bezoek heeft plaatsgevonden van de directeur van het A2 project aan de bewoners van de Burg. Bauduinstraat.
  N.a.v. dit gesprek zou er afgelopen maandag een gesprek zijn geweest met wethouder A. Nuss en de woningcorporatie Woonpunt.

  Volgens de directeur van het A2 project zou er een besluit liggen om schadevergoeding toe te kennen en een korting op de huur te geven aan bewoners die schade hebben geleden.

  Na maandag hebben de bewoners echter niets meer vernomen.
  Na een bezoek van de Gouverneur en Burgemeester Hoes is er slechts sprake van dat alleen reparaties zullen worden uitgevoerd.

  Ook in DDL staat vandaag een uitvoerig artikel over het bezoek van burgemeester Hoes en Gouverneur Bovens.
  In dit artikel staat niets over een schadevergoeding en korting op de huur.

  Dit wordt zeker nog vervolgd lijkt mij.
  Last edited by Pier; 28 januari 2012, 15:12. Reden: typefouten

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  En ik zou zeggen meteen doorpakken. Een Oost-West tunnel onder de Maas, het station ondergronds en een aparte tunnel naar het vliegveld. Dan begint Maastricht op een aangename stad te lijken. En elletje: bedankt voor het aanbod van de staart van Oscar!

  Leave a comment:


 • elletje
  replied
  Als je genoegen neemt met de staart van Oscar, ben je welkom!

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Ik vind het prima wat er nu allemaal gebeurt. Ik heb nog nooit zo bewust gereden en dat alles zonder tolgeld of een entreekaartje te hoeven betalen. Kan ik wellicht ook gratis een keer per week ergens mijn auto laten wassen?

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Werkverkeer Het meeste werkverkeer gaat straks - naar verwachting ergens halverwege 2012 - over de bouwweg die aan de oostkant van de zuidelijke bouwkuip komt (zie de afbeelding hieronder). De voorbereidingen voor de aanleg hiervan starten na maart 2012. De werkweg sluit aan op de zogenaamde Paardentunnel, die in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat komt te liggen, en gaat verder via de voormalige Geusseltvijver naar het noorden. a2maastricht.nl

  --

  Ter hoogte van de Nassaulaan-West is Avenue2 begonnen met de aanleg van een tijdelijke afrit richting Kennedysingel (zie afbeelding hieronder, lijn E). De komende weken worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Als deze afgerond zijn, kan de afrit geasfalteerd worden. Afhankelijk van de voortgang kan de afrit eind februari / begin maart 2012 in gebruik worden genomen. De afrit blijft in gebruik tot begin 2014.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Op verschillende plekken in de omgeving van kruispunt Geusselt richt Avenue2 werkterreinen in, met bijvoorbeeld containers en keten. Dit gebeurt vanaf medio januari 2012. Bij de voormalige flat aan de Dr.Schaepmanstraat komt eind januari een bentonietscheidingsinstallatie (BSI), die zand scheidt van bentoniet. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de werkterreinen bij kruispunt Geusselt.


  a2maastricht.nl

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Medio april 2012 Zodra de wanden van de noordelijke bouwkuip er zijn, wordt verder gegaan aan de zuidkant. Ook hier worden damwanden en cement-bentonietwanden geplaatst en wordt de bouwkuip ontgraven, om uiteindelijk met het betonwerk voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden te kunnen starten.

  Eind mei 2013 Zodra de Terblijterweg op de definitieve locatie ligt, kunnen de noordelijke en de zuidelijke bouwkuip met elkaar worden verbonden. Dit ‘sluiten van de bouwkuip’ gebeurt op dezelfde manier als de aanleg van de noordelijke en zuidelijke bouwkuipen. Eerst het plaatsen van de damwanden en cement-bentonietwanden, dan het ontgraven van de bouwkuip en het betonwerk om de tunnelmonden af te werken.a2maastricht.nl

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Eind januari 2012 Zodra de N2, de Terblijterweg en de Viaductweg naar de tijdelijke locatie zijn verlegd, wordt gestart met de bouw van de toerit Noord: de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt. Dit is de plek waar u straks, eind 2016, de tunnel inrijdt. a2maastricht.nl

  Wat gaat gebeuren? Om de tunnel droog en veilig te kunnen bouwen, is een bouwkuip nodig. Voor de bouw van de tunnel en tunnelmonden bij kruispunt Geusselt, bestaat deze bouwkuip uit zogenaamde damwanden en cement-bentonietwanden. Het verschil zit in de manier waarop ze worden aangebracht: damwanden worden direct de grond ingetrild, terwijl cement-bentonietwanden ontstaan door damwanden af te hangen in een cement-bentonietsleuf. Beide wanden zorgen voor stevigheid en waterdichtheid. Binnen de kuip wordt de tunnel gebouwd.

  Waar en wanneer? Vanaf eind januari vinden diverse voorbereidingen op de bouwlocaties plaats. Naar verwachting begint Avenue2 in de week van 30 januari met het intrillen van damwanden (losse planken van staal) ten noorden van de Terblijterweg. De zuidkant volgt later, om zo de Terblijterweg bereikbaar te houden.

  Het plaatsen van de damwanden aan de noordkant van de Terblijterweg duurt ongeveer 2 maanden. Daarnaast worden de cement-bentonietwanden gemaakt. Dit duurt naar verwachting tot medio april. Zodra de bouwkuip is gevormd, wordt de grond tussen de wanden ontgraven. Is de kuip eenmaal op diepte, dan start het betonwerk voor de tunnel. Denk dan aan de (tussen)vloeren , de wanden en het dak.

  Werktijden zijn van 07.00-19.00 uur. Als dat nodig is, wordt ’s avonds doorgewerkt, tot uiterlijk 23.00 uur. Zeker bij cement-bentonietwanden kan dat het geval zijn, omdat het graven van een sleuf tussentijds niet kan worden stopgezet.

  Hoe? Het werk gebeurt met groot materieel. Voor het intrillen van damwanden is een damwandstelling nodig en voor de cement-bentonietwanden twee grote kranen. In het laatste geval worden sleuven gegraven in de grond, die worden gevuld met een mengsel van cement, bentoniet (een kleiachtig materiaal) en water. Dit mengsel zorgt ervoor dat grond niet kan verschuiven.

  Wat zijn gevolgen? De omgeving ondervindt geluid- en trillingshinder tijdens de werkzaamheden, met name tijdens het intrillen van de damwanden. Avenue2 meet de hoeveelheid trillingen voortdurend. Bij diverse locaties in de buurt van kruispunt Geusselt worden trillingsmeters geplaatst. Deze locaties zijn representatief voor de omgeving.

  Op verschillende plekken wordt daarnaast een werkterrein ingericht met bijvoorbeeld containers en keten. Dit gebeurt vanaf medio januari. Bij de voormalige flat aan de Dr. Schaepmanstraat komt eind januari een bentonietscheidingsinstallatie (BSI), die onder andere zand scheidt van bentoniet. Een overzicht van de werkterreinen vindt u hier.

  De werkzaamheden brengen tot slot extra transportbewegingen met zich mee over de N2 en Terblijterweg.

  Vooruitblik Het meeste werkverkeer gaat straks - naar verwachting halverwege 2012 - over de bouwweg die aan de oostkant van de zuidelijke bouwkuip komt. De voorbereidingen voor de aanleg hiervan starten na maart 2012. De werkweg sluit aan op de zogenaamde Paardentunnel, die in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat komt te liggen, en gaat verder via de voormalige Geusseltvijver naar het noorden.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Begin januari 2012 start Avenue2 met de voorbereidingen voor de aanleg van tijdelijke viaducten aan de zuidzijde van de Kennedysingel. De viaducten zijn nodig omdat de Kennedysingel tijdelijk verlegd moet worden.

  Waarom? De huidige bouwkuip bij het Europaplein moet omstreeks de zomer van 2012 aansluiten op de bouwkuip die nu gerealiseerd wordt vanaf de Nassaulaan-West. Het westelijke deel van de Kennedysingel moet afgebroken worden om die aansluiting mogelijk te maken. Het oostelijke deel blijft intact, maar wordt buiten gebruik gesteld. Het meest westelijke viaduct komt bovenop de bouwkuip te liggen.

  Hoe? Vanaf maandag 9 januari 2012 begint de aanleg van de voorzieningen voor de viaducten. De eind- en middensteunpunten worden dan gebouwd. Om de eindsteunpunten aan te leggen wordt naast het huidige viaduct aan de zuidzijde een grondwal gerealiseerd met puingranulaat (sloopafval) en zand. Het middensteunpunt wordt hierna aangelegd.

  Als de steunpunten gereed zijn, kunnen de dekken op de viaducten worden gelegd. Mogelijk zal dit eind februari / begin maart gebeuren, afhankelijk van de voortgang. Ingebruikname van de verlegde Kennedysingel is vanaf medio maart 2012 (volgens huidige planning). De tijdelijke viaducten blijven in gebruik tot medio 2013.

  Gevolgen Door de tijdelijke viaducten komt er een slinger in de Kennedysingel (zie afbeelding hieronder voor een indruk van de tijdelijke weg)  Fietsverkeer Fietsers en bromfietsers zullen vooralsnog ook ná de verlegging gebruik blijven maken van de huidige fietsroute. Een aanpassing voor (brom)fietsers wordt pas enkele maanden later gerealiseerd in de vorm van een fietsbrug over de bouwkuip heen.
  a2maastricht.nl

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Gemeente Maastricht koopt Burgemeester Bauduinstraat 10 – 42

  Geplaatst op 26 January 2012 Tags: Burgemeester Bauduinstraat, Gemeente Maastricht, project A2 Maastricht, stadslaan, werkterrein

  De gemeente Maastricht heeft 17 grondgebonden eengezinswoningen en 1 bedrijfsruimte aan de Burgemeester Bauduinstraat (10-42) gekocht van Stichting Woonpunt, in het kader van het project A2 Maastricht.

  De objecten dienen op korte termijn ( eerste kwartaal 2012) gesloopt te worden ten behoeve van de inrichting als werkterrein voor de nog aan te leggen infrastructuur op dat gedeelte binnen het project, waarna de (onder)grond uiteindelijk dienst zal gaan doen als de toekomstige stadslaan. De totale aankoopkosten, te ramen op een bedrag van 2.360.000 euro komen ten laste van het verwervingsbudget project A2-Maastricht. maastrichtaktueel.nl

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Harrie
  Gast antwoordde
  Hopelijk slaan alle betrokkenen twee vliegen in een klap, met name de gemeente Maastricht als eigenaar en uitbater van de Geusselt !

  Wat bedoel ik?

  eenvoudig: aan de beperkte parkeerplaats (en daarmee voortdurend aanwezige irritaties & frustraties van & voor alle betrokkenen en niet te vergeten inwoners van WVV) bij stadion de Geusselt een einde te maken, door eindelijk eens een goede parkeerplaats (gebouw?) neer te zetten die voldoene en afdekkende capaciteit biedt aan :

  - lange afstands (reis)bussen
  - mensen die per auto komen en van deze bovenstaande bussen gebruik maken en hun auto er 1 - 2 weken laten staan
  - kandidaten voor (en andere betrokkenen) bij het rij examen
  - bezoekers van de bedrijven vlak in de buurt
  - bezoekers van sporthal "de Geusselt" ( Kimbria)
  - last but not least eindelijk een "fetsoenlikke en genog" parkerplaatsen voor de bezoekers van us MVVke ( nu gemiddeld 5.000 en conform plannen van het bestuur minmaal 7.500 binnen enkele jaren)

  Moet toch niet al te moeilijk zijn en aangezien er nu vol gegraven en gebouwd wordt....

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Begin februari 2012
  Vanaf begin februari 2012 wordt gestart met de bouw van de zogenaamde Paardentunnel. Deze tunnel komt onder de Terblijterweg in het verlengde van de Burgemeester Bauduinstraat te liggen. De bouw duurt ongeveer 4 maanden. De tunnel is in eerste instantie bedoeld voor bouwverkeer. Later - in de definitieve situatie - is de tunnel toegankelijk voor langzaam verkeer.  Visualisatie van de Paardentunnel in de definitieve situatie / a2maastricht.nl

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Equinox Bekijk bericht
  Bouw A2: er is hinder en er komt nog meer hinder


  Hij pleitte voor optimale communicatie met de bewoners. "De tunnel wordt hier niet in een weidelandschap gebouwd, maar midden in de stad. Dat eist een actieve manier van communiceren." zei de wethouder op een speciale persconferentie over de stand van zaken rond de tunnel.
  Voor Kerstmis heb ik een vraag gesteld aan het projectbureauA2 Maastricht. Ik wacht nog altijd op antwoord.

  Leave a comment:

 • Gast
  Gast

 • Equinox
  Gast antwoordde
  Bouw A2: er is hinder en er komt nog meer hinder
  Wethouder A. Nuss (verkeer) noemt het onvermijdelijk dat de bewoners langs de A2 de komende jaren te maken krijgen met nog veel meer hinder als gevolg van de bouw van de tunnel. Hij pleitte voor optimale communicatie met de bewoners. "De tunnel wordt hier niet in een weidelandschap gebouwd, maar midden in de stad. Dat eist een actieve manier van communiceren." zei de wethouder op een speciale persconferentie over de stand van zaken rond de tunnel.

  Bewoners van de Kasteel Hillenraadweg die alsnog willen verhuizen krijgen daartoe de mogelijkheid. De gemeente is met woningcorporatie Woonpunt in overleg over de verhuizing van een aantal gezinnen. Door het verleggen van het knooppunt bij de Geusselt ligt de autoweg nu op nauwelijks drie meter van de flatwoningen. De wethouder bezocht enkele bewoners afgelopen zaterdag. Daar kreeg hij te horen dat de bewoners van de eerste flat weg willen. De gemeente werkt daar aan mee. maastrichtdichtbij.nl

  [ame]http://www.youtube.com/watch?v=ueyWVbwbJUY&feature=player_embedded[/ame]

  Leave a comment:

Bezig...
X