Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

De Einstein Telescope

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • De Einstein Telescope

  De Einstein Telescope1De Tweede Kamer heeft op 1 november 2018, unaniem motie 35000-VIII-69 over de realisatie van de Einstein telescoop aangenomen .
  Gedeputeerden Staten van Limburg hebben op 10
  atelescoop 2

  De Einstein Telescope wordt de gevoeligste detector voor zwaartekrachtsgolven ooit.3

  De kans dat de Einstein Telescope, althans het hoofdkantoor, in Maastricht komt is aanzienlijk.

  Vervolgstudies moeten het bewijs leveren dat de bodem in Zuid-Limburg inderdaad voldoende stabiel is om de Einstein Telescoop te huisvesten.4ETpathfinderETpathfinder.
  Die proeftuinopstelling moet voor Einstein Telescope bijvoorbeeld precisietechnologie, coatings en optica ontwikkelen, maar ook meet- en regeltechniek, geotechniek, seismische isolatie, ICT, engineering & productie en materialen.
  Naast Nikhef en de Universiteit Maastricht nemen ook de universiteiten van Leuven, Gent, Antwerpen, Hasselt en Eindhoven deel aan ETpathfinder.

  Recent is de locatie aan het Duboisdomein 30 in Maastricht aangekocht voor ETpathfinder.
  In 2020 begint de verbouwing van dit pand..
  In 2022 kan de
  ETpathfinder naar verwachting in gebruik worden genomen. De faciliteit zal daarna minimaal tien jaar in gebruik zijn.
  Maastricht is met ETpathfinder
  het Europese innovatiecentrum geworden voor technieken die nodig zijn om zwaartekrachtsgolven te meten. In combinatie met de eerste positieve resultaten van de bodemstudies is een volgende stap gezet naar de kandidatuur.Nikhef en Provincie Limburg trekken deze kar in Nederland in nauwe samenwerking met en met steun van de ministeries (EZK, OCW) en werken toe naar een Kabinetsbesluit over de kandidatuur.4


  1https://www.einsteintelescope.nl/ (Mbt de schrijfwijze van Telescope dan wel Telescoop houd ik de schrijfwijze aan die in de verschillende onderliggende stukken wordt gebruikt. Het lijkt erop dat de meeste internationale stukken de schrijfwijze Telescope prefereren. Vandaar dat deze schrijfwijze ook in de titel als zodanig is gebruikt)
  2Motie Groep Alexander Lurvink dd. 1 september 2020 "Integrale inzet voor Einstein telescoop"
  3 https://www.einsteintelescope.nl/kans-voor-regio/
  4Raadinformatiebrief (RIB ) d.d. 3 oktober 2019, no. 2019-29290
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

 • #2
  ET Pathfinder

  De testfaciliteit voor de Einstein Telescope, wordt dus gehuisvest in het universiteitsgebouw aan het Duboisdomein 30 in Maastricht.

  Een team onderzoekers onder leiding van professor Stefan Hild, UM-hoogleraar Zwaartekrachtsstudies, zal de bouw van de ET pathfinder verwezenlijken.
  ' De te bouwen ET-Pathfinder faciliteit is uniek in de wereld en zal vele internationale wetenschappers aantrekken. Ook de locatie van de hal bij het Duboisdomein, zo dichtbij de binnenstad, is uniek voor zon grote internationale wetenschappelijke faciliteit' aldus Professor Thomas Cleij, decaan van de Faculty of Science and Engineering (FSE).

  De ET Pathfinder is een soort schaalmodel van de Einstein Telescope: een diepgekoelde driehoekige ondergrondse laserdetector met zijden van tien kilometer die zeer ver het heelal in kan kijken, in theorie tot de oerknal.
  ET Pathfinder zal worden gebouwd in de voormalige transporthal van het pand aan het Duboisdomein 30, die wordt omgevormd tot een smetvrije clean room met een trillingsarme vloer. De ET Pathfinder zal uitgroeien tot een waardevolle infrastructuur voor verder onderzoek naar zwaartekrachtsgolven en de technologie om deze te detecteren.
  Bovendien zal de testfaciliteit helpen om de Euregio optimaal te positioneren als mogelijke kandidaat voor de bouw en exploitatie van de Einstein Telescope; ook Sardini is in de race voor de detector.

  Bron: https://www.maastrichtuniversity.nl/...bouwd-randwyck​
  Last edited by Pier; 10 oktober 2023, 12:11.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #3
   https://www.volkskrant.nl/wetenschap.../#&gid=1&pid=2

   Daar staat ook een tekening van de einstein telescoop in het artikel. Voor de genteresseerden.
   Last edited by Pier; 2 februari 2024, 14:51.
   ik ben verguisd

   Opmerking


   • #4
    Mooi artikel van George van Hal
    En zeer recent, namelijk van gisteren, 4 januari 2021!

    Zoals Antonius al zei. Een aanrader voor geinteresseerden!
    Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

    Opmerking


    • #5
     Voortgang lobby Einstein Telescope (ET)

     Gisteren, 9 oktober 2023, heeft verantwoordelijk wethouder, Hubert Mackus, in een RIB (RaadsInformatieBrief, no. 2023.04114) uitleg gegeven over de (lobby-)voortgang van de Einstein Telescope.

     '(..)
     Maastricht heeft de (vestiging van de) ET als een van haar lobbyprioriteiten bestempeld en vraagt hiervoor complementair en in samenwerking met de provincie Limburg structureel aandacht via eigen en gezamenlijke lobbyactiviteiten. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat de Einstein Telescope in Zuid-Limburg gebouwd wordt, is het lobbytraject nu gericht op de verkiezingen en de komst van een nieuw kabinet.
     De gemeente Maastricht steunt de Provincie Limburg, Universiteit Maastricht, Nikhef en andere betrokkenen hierin ten volle en faciliteert betrokkenen daar waar mogelijk, bijvoorbeeld via de volgende werkbezoeken en netwerkevenementen:
     * Op zaterdag 8 juli heeft een delegatie bestaande uit ca. 25 leden van Eerste en Tweede Kamer, Provinciale Staten en vertegenwoordigers van de Benelux een bezoek gebracht aan de ET Pathfinder. Zij zijn daar ter plekke bijgepraat over de technologie van de ET Pathfinder en het
     bid, de locatiekeuze en de planning van de Einstein Telescope.
     * De gemeente Maastricht nam deel aan de vastgoedbeurzen in Amsterdam (Provada, 13 t/m 15 juni 2023) en München (Expo Real, 4 t/m 6 oktober 2023). Tijdens deze beurzen werd - in samenwerking met Provincie Limburg, Projectbureau Einstein Telescope en Nikhef - middels
     gesprekken en presentaties veel aandacht besteed aan de mogelijke komst van de Einstein Telescope en wat dit zou betekenen qua economische impact en valorisatiekansen.
     * Op woensdag 6 december 2023 vindt in Maastricht de Limburgse Bestuurders Dag plaats. Circa 500 bestuurders (onder meer colleges van Burgemeester & Wethouders en raadsleden) uit heel Limburg zullen onze stad bezoeken. In dit kader worden ca. 15 excursies in de stad
     georganiseerd, waarbij 25 deelnemers een bezoek brengen aan de ET Pathfinder bij de Universiteit Maastricht in Randwyck.

     Einstein Telescope Onderwijscentrum
     Vanaf het schooljaar 2024-2025 wordt voor een periode van drie jaren het Einstein Telescope Education Centre (ETEC) gevestigd in het Discovery Museum in Kerkrade. Het centrum, waar men geïnformeerd wordt over de Einstein Telescope en de ET Pathfinder, gaat zich hoofdzakelijk richten op het onderwijs. In een inspirerende en innovatieve omgeving leren leerlingen uit de bovenbouw​ van het voortgezet onderwijs in het ETEC straks meer over zwaartekracht, zwarte gaten en andere fysicadomeinen.
     Leerlingen van het primair onderwijs en de onderbouw voortgezet onderwijs gaan op ontdekkingstocht in het museum en leren daar meer over de technieken die nodig zijn voor het meten van zwaartekracht. De inhoudelijke programma’s worden in co-creatie met de Universiteit Maastricht ontwikkeld.

     Diverse organisaties (o.a. Provincie Limburg, Universiteit Maastricht, Mplooi Foundation, gemeente Kerkrade, Einstein Telescope Projectgroep/Nikhef, Dutch Black Hole Consortium en Stichting Physica) hebben inhoudelijk en financieel bijgedragen aan dit initiatief van het Discovery Museum.
     Ook de gemeente Maastricht heeft haar steun middels een ondersteuningsbrief uitgesproken.
     Scholen in Maastricht worden aangemoedigd om met hun leerlingen een bezoek te brengen aan het museum en zo veel mogelijk gebruik gaan maken van het programma-aanbod van ETEC.

     Windmolens
     In december 2022 gingen Provinciale Staten van de Provincie Limburg vrijwel unaniem akkoord met het voorstel om geen initiatieven voor windturbines, voor mijnbouw en ontgrondingen toe te staan in het zoekgebied van de Einstein Telescope en in een zone van 10 kilometer eromheen.
     Dit besluit is genomen om risico’s op bodemruis uit te sluiten en daarmee de concurrentiepositie van deze locatie voor het observatorium optimaal te beschermen. Ook werd een aanvullende motie aangenomen waarin werd uitgesproken dat de Einstein Telescope geen enkele nadelige hinder mag ondervinden van bestaande of nieuwe windturbines.

     In de ons omliggende regio’s over de grens is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zo heeft in België de Raad van State in maart de vergunning geschrapt van zes nog te bouwen windturbines in de Waalse gemeente Dalhem. Dalhem ligt in het zoek- en beschermingsgebied waar de Einstein Telescope mogelijk wordt gebouwd. Tegen de voorgenomen bouw waren bezwaren ingediend door onder ander de Vlaamse regering, de Vlaamse gemeente Voeren en de universiteiten van Luik en Maastricht. Deze partijen wilden daarmee voorkomen dat er via nieuwe windturbines extra ruis in de bodem zou ontstaan. De telescoop werkt optimaal bij een zo ruisvrij mogelijke bodem.
     Daarnaast loopt er een juridische procedure van de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Eijsden/Margraten bij de Raad van State in België tegen de vergunningverlening van een winmolen op een bedrijventerrein in Visé, dat ook in het zoekgebied van de Einstein Telescope ligt.
     In deze procedure wordt verwezen naar de uitspraak in de zaak Dalhem, waarin de Raad van State oordeelde dat bij de vergunningverlening rekening kan worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals in dit geval de Einstein Telescope, en de vergunning vernietigde.

     Vanwege het ontbreken van een generiek Waals moratorium op het realiseren van windmolens in de beschermingszone van de Einstein Telescope, is nog een vijftal verspreid liggende locaties met in totaal 20 windmolens in voorbereiding.
     Daarnaast is in Duitsland de stad Aachen momenteel bezig met het ontwikkelen van nieuwe lokale bestemmingsplannen (flächennutzenplannen).
     Na besluit van de gemeenteraad van Aachen wordt daarbij ook gekeken naar het realiseren van alternatieve energiebronnen. In dat kader wordt momenteel nader onderzoek gedaan naar de inzet van windmolens. De geldende opvatting in Aachen is dat, door verschillende technische innovaties, het mogelijk zou kunnen zijn dat windturbines tot op een afstand van 5 km van de Einstein Telescope geen verstoringen veroorzaken.

     De gemeente Maastricht en haar partners volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en blijven inzetten op het voorkomen van verstoringen voor de Einstein Telescope.

     Actuele informatie
     Voor de meest actuele ontwikkelingen met betrekking tot de Einstein Telescope kunt u zich informeren via de website https://www.einsteintelescope.nl/.
     Hier vindt u bijvoorbeeld het bericht dat tijdens de ET Ministersconferentie in Brussel op 26 september 2023 de afgevaardigden uit België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen hebben afgesproken om voorbereidingen te treffen voor een gezamenlijk consortium om de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn te vestigen.
     Via de website houdt Projectbureau Einstein Telescope stakeholders en geïnteresseerden over dergelijke ontwikkelingen op de hoogte.
     U kunt zich ook opgeven voor de nieuwsbrief, die elk kwartaal verschijnt. U kunt zich voor deze nieuwsbrief inschrijven via https://www.einsteintelescope.nl/nieuwsbrief/

     Daarnaast kunt zich via de verschillende social mediakanalen informeren:
     * LinkedIn: einstein-telescoop-emr
     * Instagram: einsteintelescope_emr
     * Twitter: @ET_Euregio
     ​(..) '
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #6
      Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
      Daarnaast kunt zich via de verschillende social mediakanalen informeren:
      * LinkedIn: einstein-telescoop-emr
      * Instagram: einsteintelescope_emr
      * Twitter: @ET_Euregio
      En dan is er natuurlijk ook nog de neutrale, onafhankelijke, niet door lobbyisten en belanghebbenden volgeschreven informatiebron Wikipedia:

      https://nl.wikipedia.org/wiki/Einsteintelescoop

      Last edited by El Loco; 10 oktober 2023, 21:08.

      Opmerking


      • #7
       Oorspronkelijk geplaatst door El Loco Bekijk bericht
       En dan is er natuurlijk ook nog de neutrale, onafhankelijke, niet door lobbyisten en belanghebbenden volgeschreven informatiebron Wikipedia.
       Mooi overzicht op Wikipedia: kort (dus overzichtelijk) en duidelijk.

       Opmerking


       • #8
        Nou vind ik een beetje lobbyisme voor zuid Limburg en die Einstein Telescoop niet verkeerd hoor. Je kan best trots zijn op Limburg maar het is qua werklocatie inmiddels een ramp.        ik ben verguisd

        Opmerking


        • #9
         Extra steun vanuit Vlaanderen voor Einstein Telescoop

         Inmiddels een beetje gedateerd, maar ik wilde in deze topic toch nog even melding maken dat de Vlaamse minister Jo Brouns (Economie, Wetenschap en Innovatie), namens Vlaanderen, op of rond 20 januari 2024 een bedrag van 21 miljoen euro heeft toegezegd voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope.

         Op maandag 22 januari 2024 bezocht hij, samen met minister Robbert Dijkgraaf, in Maastricht de ETpathfinder in Maastricht, een testopstelling van de Einstein Telescope.

         Als de gezamenlijke kandidatuur van Belgie (Vlaanderen), Nederland en Duitsland voor de bouw van de detector succesvol is, is Brouns ervan overtuigd dat deze regio zich de komende decennia plaatst ‘in de Champions League van de Europese economie’.

         Komt uiteindelijk de Einstein Telescope in het grensgebied van België, Nederland en Duitsland, denkt minister Jo Brouns dat Vlaanderen uiteindelijk bereid zal zijn 350 tot 500 miljoen euro te investeren.
         Vlaanderen heeft al 13 miljoen euro uitgetrokken voor onderzoek naar de haalbaarheid van het project.
         De Einstein Telescoop zal uiteindelijk 40.000 (!!) nieuwe banen opleveren.
         Weliswaar hangt daar een prijskaartje van 2 tot 3 miljard euro aan vast, maar wordt de uiteindelijk opbrangst geschat op 10 tot 12 miljard euro.

         Dit klinkt bijna te mooi om waar te zijn......
         Helaas is ook nog lang niet zeker dat de Einstein Telescoop ook gerealiseerd wordt in onze regio.
         Dat wordt pas in 2025 besloten, want ook Italië (Sardinie) aast op de bouw van de Einstein Telescoop.


         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking

         Bezig...
         X