Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Stichting Elisabeth Strouven

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Stichting Elisabeth Strouven

  In de geest van Elisabeth

  De torenrestauratie van de OLV-basiliek, het Vertelfestival, het patiëntenbassin in het toekomstige Geusseltbad.
  De Stichting Elisabeth Strouven ondersteunt keer op keer maatschappelijke doelen in Maastricht.
  Een kijkje achter de schermen.
  Zo, dus dit zijn enkele van de mannen achter de Stichting Elisabeth Strouven die zo vaak de krantenkolommen haalt.
  Voorzitter Eddy Klomp (links) en directeur Jan Meijers van de Stichting Elisabeth Strouven proberen meestal niet op de voorgrond te treden.

  Voorzitter Eddy Klomp en directeur Jan Meijers van de stichting moeten glimlachen bij die wat plagerige begroeting.
  Ze benadrukken ook meteen dat de stichting niets te verbergen heeft.
  "Onze terughoudendheid is louter prudentie.
  Het goede doel moet naar voren komen, niet de bestuursleden achter de stichting", zegt Klomp.
  Jaarlijks verdeelt de Stichting Elisabeth Strouven ongeveer twee miljoen euro onder goede doelen in Maastricht en vier buurgemeenten.
  De bijdragen variëren van 500 tot 200.000 euro per keer.
  Het varieert van een bedrag voor kinderwerk in een achterstandswijk tot bijvoorbeeld de theatertribune in kunstenhuis AINSI.
  Doorgaans gaat het om praktische en tastbare initiatieven.
  De stichting komt nadrukkelijk niet te hulp bij exploitatietekorten op begrotingen van organisaties.
  Voorwaarde is dat ondersteunde projecten de gemeenschap ten goede komen.
  De Strouven-stichting ondersteunt daarnaast ook diverse kleinschalige, vanuit Zuid-Limburg opgezette initiatieven voor ontwikkelingswerk in landen als Brazilië, maar dat is niet meer dan 10 procent van het totaal.
  Bij die 10 procent zitten dan ook alle projecten in de vier Maastrichtse buurgemeenten Eijsden, Margraten, Valkenburg en Meerssen.
  Cultuuractiviteiten nemen de laatste jaren een grotere plaats in bij de goedgekeurde aanvragen.
  Zo ondersteunt de stichting ook de uitbreidingsverbouwing van museum Spaans Gouvernement.
  De stichting heeft ook zelf onroerend goed in bezit dat door het gebruik de gemeenschap ten goede komt, zoals het hospice in Maastricht, de vrouwenopvang en het Toon Hermanshuis.
  Het is mede de reden waarom bijvoorbeeld directeur Kor Bonnema van makelaardij Bonnema- Stienstra in het bestuur zit.
  De geplande oprichting van een restauratiefonds van 5 miljoen euro, is dan geen ongewone stap, benadrukken Klomp en Meijers.
  De Strouven-stichting is in 1963 van start gegaan met een bedrag van tien miljoen gulden, voorkomend uit het Burgerlijk Armbestuur dat nog uit de Napoleontische tijd stamde.
  Door de invoering van de Algemene Bijstandswet, werden de armbesturen overbodig.
  De stichting heeft later geregeld grote legaten gekregen.
  Klomp en Meijers willen niet precies zeggen hoe groot het vermogen is, maar benadrukken dat het in deze tijd van de kredietcrisis veilig is belegd.
  Het geld zit in veilige obligaties en een top tien van sterke belegginsfondsen.
  "De stichting lijdt nauwelijks onder de crisis.
  Wat we ervan merken zijn kleine scheurtjes die in één of twee jaar te herstellen zijn", benadrukt Meijers.
  "Wij zijn een middelgroot fonds.
  Het is meer dan een miljoen, maar geen vijfhonderd miljoen", zegt hij.
  Het zeven personen tellende bestuur komt zes keer per jaar bij elkaar en neemt de besluiten in eenstemmigheid.
  Klomp heeft een verleden in het bankwezen.
  Directeur Meijers heeft geen stem in de besluiten.
  Hij is directeur bij zorginstelling Vivre dat de administratie voor de Strouvenstichting doet.
  Klomp: "De sociale betrokkenheid zit bij alle bestuursleden in het bloed.
  Je moet een bepaald sociaal hart hebben, al laten wij ons daar niet op voorstaan."
  De persoon van wijlen Elisabeth Strouven, vergelijken ze met de Britse Florence Nightingale die weliswaar later leefde.
  "Bijna iedereen kent de naam Elisabeth Strouven nog in Maastricht.
  Tante Lies noemen we haar weleens", zegt Klomp.
  Het sterk religieuze karakter van Elisabeth Strouven is niet in de stichting terug te vinden.
  Klomp: "Dat is op zich ook logisch, want het Armbestuur is juist voortgekomen uit de Franse tijd en de Fransen hadden een sterke scheiding van kerk en staat.
  Of het nu om protestanten, joden of katholieken gaat, alle aanvragen zijn welkom.
  Ze moeten dan wel het belang van één religie overstijgen."
  De twee glimlachen weer bij de vraag of de eerste aanvraag bij het op te richten restauratiefonds een kerkgebouw betreft en dan de op instorten staande Lambertuskerk.
  Klomp: "Nee, de Lambertuskerk is het niet.
  Ook hier willen we prudent mee omgaan."

  STICHTING ELISABETH STROUVEN
  De stichting Elisabeth Strouven is in 1963 opgericht.
  De vermogensstichting komt voort uit het Burgerlijk Armbestuur van Maastricht.
  Jaarlijks verdeelt de stichting ongeveer twee miljoen euro aan goede doelen in Maastricht en omstreken.
  Het gaat om organisaties en instellingen in de sociale en maatschappelijke sector, geen privépersonen.
  Het zeven mensen tellende bestuur van de stichting honoreert jaarlijks circa tweehonderd aanvragen, bijna 90 procent van het totaal.

  Elisabeth Strouven
  Elisabeth Strouven werd in 1600 in Maastricht geboren, waar zij in 1661 stierf.
  Ze geldt als de stichteres van het klooster Calvariënberg.
  Ze combineerde een religieus, aan God gewijd leven met liefdadigheid.
  Ze bleef haar hele leven ongehuwd en schreef als een van de weinige vrouwen in die tijd een autobiografie.
  Een habijt heeft zij in werkelijkheid niet gedragen.


  © Jaco Mijer
  Gazet De Limburger
  16 mei 2009
  Historie is niet alleen het weergeven van de as, maar ook het doorgeven van het vuur.
  Thomas More
Bezig...
X