Vroendaal

STEDENBOUWUNDIGE INFORMATIE
Deze nieuwe wijk vult het laatste stuk open terrein in tussen de stadsuitbreidingen Eyldergaard en De Heeg die gerealiseerd zijn na de annexatie van 1970 en de Molenweg die als bebouwingsgrens wordt aangehouden naar het natuurlandschap van het Heuvelland.
Het is een vrij exclusieve woonwijk met soms verrassende moderne architectuur.
De noordkant wordt ingenomen door de grote bouwcomplexen van de scholengemeenschap Porta Mosana en een klooster, annex bejaardencentrum.

HISTORISCHE INFORMATIE
Sinds mensenheugenis werd in het vruchtbare rivierdal van de Maas graag gewoond op de veilige overgang van dal naar middenterras.
Daarvan getuigen archeologische vondsten langs de lijn van de verbindingswegen van de ten oosten van Maastricht gelegen dorpen Gronsveld, Heer en Amby.
Bij de bouw van Vroendaal werden mooie vondsten gedaan uit de late prehistorie.
De vorm van de wijk wordt bepaald door drie historische wegen: de Rijksweg, de Oude Molenweg en de Veldstraat/Heerder Holstraat.

STRAAT EN WIJK NAAM INFORMATIE
De naam Vroendaal is een oud toponiem dat bekend was uit de onmiddellijke omgeving van de nieuwe wijk.
Het wordt al genoemd in het voor veel straatnamen in de voormalige gemeente Heer geraadpleegde cijnsregister van het Sint Servaaskapittel.
De straten dragen de namen van bekende hellingbossen, die min of meer direct ten oosten van deze woonbuurt in het Heuvelland liggen.