Eigenlijk best een goed idee om de leegstand in buurtwinkelcentra tegen te gaan, ook in andere buurten:
Caberg krijgt een zorgboulevard
Vestiging aan Clavecymbelstraat

door Stefan Gybels

MAASTRICHT – In de Maastrichtse wijk Caberg wordt in juni een zorgboulevard geopend. Zorg In Ontwikkeling (ZIO), Zorgvastgoed en De Verenigde Zorg Groep (VZG) ontwikkelen aan de Clavecymbelstraat duizend vierkante meter voor zorginstellingen.

In de gebouwenstrip, voormalig eigendom van woningcorporatie Servatius, zit al een huisartsenpraktijk, een logopedist, een psycholoog en een vestiging van GroenekruisDomicura (GKD). Na verbouwing komen daar een vestiging van Zorgpunt Thuiszorg, een fysiotherapie- en ergopraktijk en een opleidingscentrum voor verzorgers bij. Oplevering is gepland voor eind april/begin mei. Na de zomer volgt dan de officiële opening, zegt Celine Winthaegen van ZIO Zorgvastgoed.

Met de ontwikkeling van de zorgboulevard in Caberg hoopt ZIO Zorgvastgoed in te spelen op de steeds meer veranderende vraag bij mensen die zorg nodig hebben, zo zegt Winthaegen. „Door een hele boel disciplines in de zorg samen te zetten, maken we het voor de klant een stuk eenvoudiger.”

ZIO Zorgvastgoed is een onderdeel van Huisartsenzorg Heuvelland. Winthaegen: „We merkten dat steeds meer huisartsen kampten met ruimtegebrek. Daarom hebben we ons met Huisartsenzorg Heuvelland ook toegelegd op vastgoed. Dat kan zijn bestaande gebouwen verbouwen, maar ook nieuwbouw.”

In Caberg begon de zorgboulevard aan de Clavecymbelstraat met de intrek van een huisartsenpraktijk. De ruimte voor de artsen bleek al gauw te klein, waardoor in 2010 ook een tweede ruimte werd gehuurd voor onder meer praktijkondersteuners van de artsen. Ook kwamen daar Groenekruis- Domicura, diëtisten en psychologen bij. De aanvulling die op korte termijn wordt afgerond, betekent dat de zorgboulevard in Caberg voorlopig vol zit.

Behalve in Caberg werken ZIO Zorgvastgoed en Verenigde Zorg Groep ook al samen voor de realisatie van zorgconcepten in Amby en Wittevrouwenveld. Daar komen respectievelijk een huisartsenpraktijk met medisch coördinerend centrum en een huisartsenpraktijk met logopediepraktijk, fysiotherapeut en vestiging van GKD.

(bron: DDL, 13-3-2012)