Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Woningbouw in Bosscherveld en Boschpoort

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • MestreechseMeid
  replied
  Ik woonde als kind in de Savelstraat rond 1977-1984, tot dat ze zijn afgebroken. Geweldige herinneringen.

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  WOW! Dat is volgens mij nog niet eerder vertoond!

  Leave a comment:


 • Toller
  replied
  Hollandse hoek

  Leuke foto van de woningen voor de sloop.

  Leave a comment:


 • Guinness
  replied
  Toller, ik heb de originele kaarten. Althans de reproducties van de kaarten uit 1920

  Leave a comment:


 • Wigo
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers Bekijk bericht
  Op de printscreen van Guinness van de plattegrond van 1924 staan naar ik meen veel meer woonblokken (?) ingetekend dan de door Toller gevonden tien straatjes. Is daar een verklaring voor?
  De printscreen van Guinness verschilt inderdaad met de door Toller getoonde tekening van het complex.

  Niet alleen wat betreft het aantal woonblokken, maar ook wat betreft de situering van de woonblokken.

  Op de printscreen zijn 22 woonblokken te zien en op de tekening (het plan) zijn 21 woonblokken te zien.

  Waarschijnlijk is men van het plan afgeweken wat betreft situering en het aantal woningen per woonblok.
  Hier en daar een woning per woonblok minder resulteerde in een woonblok meer, waarbij het totaal aantal woningen (120) toch hetzelfde bleef.

  Leave a comment:


 • Toller
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers Bekijk bericht
  Op de printscreen van Guinness van de plattegrond van 1924 staan naar ik meen veel meer woonblokken (?) ingetekend dan de door Toller gevonden tien straatjes. Is daar een verklaring voor?
  Ik zou het niet weten. Ik denk dat de kadastergegevens hier iets over kunnen zeggen, maar die heb ik niet.

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Op de printscreen van Guinness van de plattegrond van 1924 staan naar ik meen veel meer woonblokken (?) ingetekend dan de door Toller gevonden tien straatjes. Is daar een verklaring voor?
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 7 mei 2014, 22:23.

  Leave a comment:


 • Guinness
  replied
  Ik heb alleen een kaart van 1935 (herz. 1949). Maar ik zal eens op mijn werk kijken wat ik daar heb liggen.

  Leave a comment:


 • Toller
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Guinness Bekijk bericht
  Even twee printscreens van oude stafkaarten uit 1924 en 1938. Onder de spijkerfabriek zie op de kaart van 1924 wat bouwblokken staan die in 1938 alweer verdwenen zijn. Zijn dit de bedoelde woningen?
  Ja de blokken op de kaart van 1924 zijn de noodwoningen in Bosscherveld. Heb jij de originele kaart in je bezit?

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Luchtfoto R.A.F. 1944  Bron: watwaswaar
  Last edited by Breur; 7 mei 2014, 12:29. Reden: link aangepast.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  1928  Uit: Historische atlas van Maastricht
  2000 Jaar aan Maas en Jeker
  Emile Ramakers
  Last edited by Breur; 7 mei 2014, 11:25.

  Leave a comment:


 • Guinness
  replied
  Even twee printscreens van oude stafkaarten uit 1924 en 1938. Onder de spijkerfabriek zie op de kaart van 1924 wat bouwblokken staan die in 1938 alweer verdwenen zijn. Zijn dit de bedoelde woningen?
  Bestanden bijvoegen

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Bomenbuurt

  Geweldige vondsten, Toller. Tien (10) straten met namen van bomen op een terrein van twee voetbalvelden groot, die geheel uit het collectief geheugen zijn verdwenen!

  Voor een kleine twee ton had je dus 120 noodwoningen, à raison van gemiddeld ƒ 1.660 per stuk.
  Ik kan niet rekenen, maar ik kom toch tot de conclusie dat de gemeente gezien bovenstaande exploitatierekening voor alleen het type A na twee tot drie jaar haar totale investering (10%) eruit had. Of zie ik dat verkeerd?

  De plattegrond kan ik niet goed lezen. Is het mogelijk aan te geven waar dat buurtje precies heeft gelegen langs de Sandersweg?
  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 7 mei 2014, 07:01.

  Leave a comment:


 • Toller
  replied
  II

  Op 8 december 1930 werd besloten dat alle noodwoningen in Bosscherveld konden worden gesloopt door de aannemers Gebrs. Erven en Theunissen voor Fl. 70,= per stuk, de afbraakwaarde. De sloop werd niet direct ter hand genomen. Uiteindelijk werd op 2 februari 1931 bepaald dat de Gebrs. Erven de woningen kon slopen voor Fl. 55,= per stuk, afbraakwaarde.

  In de tussentijd was het Bosscherveld en met de name het gebied van de noodwoningen “geweldig verwilderd” zo erg dat de politie toezicht moest houden als er weer een gezin de woning verliet. Dit om te voorkomen dat de gemeente door de vernielingen uiteindelijk geen geld meer kreeg voor de sloop. Op 2 juni 1931 werd gerapporteerd dat er maar 118 woningen waren gesloopt. De huizen Lindenstraat 2 en 4 waren vrijwel geheel verdwenen, dit ten gevolge van de nachtelijke baldadigheid. Uiteindelijk kreeg de gemeente van de Gebrs Erven fl. 18,= afbraak waarde per woning.

  Gesloopt werd een huisblok bestaande uit vier woningen. Voor de sloop moest de Gebrs. Erven een bedrag van Fl. 55,= vermeerderd met het aantal te slopen woningen binnen het te slopen blok betalen aan de gemeente. Het kasbewijs was de goedkeuring tot sloop.  Het complex omvatte de volgende straten: Berkenstraat, Beukenstraat, Dennenstraat, Eikenstraat, Esschenstraat, Kastanjestraat, Lindenstraat, Notenstraat, Olmenstraat, Rozenstraat en de Sandersweg.

  Bron: RCHL, secretarieel archief gemeente Maastricht 1 en 2 doos 1440

  Leave a comment:


 • Toller
  replied
  I

  In de Raadsvergadering van 16 augustus 1920 werd besloten om 120 noodwoningen te bouwen in Bosscherveld. De woningnood was namelijk van dien aard dat er dringende maatregelen daartegen werden genomen. Een andere belangrijke factor was, dat de woningbouwverenigingen het woning tekort op korte termijn met permanente woningen niet konden oplossen.

  In totaal werden in de gemeente Maastricht vier locaties aangewezen, te weten: Bosscherveld, Volksplein, Sterreplein en Witte Vrouweveld. De woningen aan het Volks- en Sterreplein bestonden geheel uit hout. Ik beperk mij tot het Bosscherveld. Hier werd door de gemeente een terrein aangekocht van ruim 2 ha, dat eigendom was van de Erven Hustinx. In januari 1920 betaalde de gemeente Fl. 5040,= hiervoor.

  De noodwoningen werden onderverdeeld in 60 woningen, type A voor kleine gezinnen, totale kosten Fl. 167.700 en 60 woningen, type B voor grote gezinnen, totale kosten Fl. 198.500. Uiteindelijk werd 90% van de bouwkosten betaald door het Rijk. De aannemers W. Erven en J.Knols kregen de aanbesteding en bouwden elk 60 woningen.  De exploitatierekening over 1920 liet twee opmerkelijke zaken zien. Er werden namelijk 10 waterpompen geslagen a Fl. 90,= per stuk. De huurprijs per woning bedroeg Fl. 3,50 per week, totale opbrengst woningtype A 60 stuks, Fl. 10.920,=, bij een huuruitval van Fl. 420,=. [Met name de huuruitval werd later als reden gezien om de noodwoningen af te breken.]

  Bron: RCHL, secretarieel archief gemeente Maastricht 1 en 2 doos 1440
  Last edited by Toller; 6 mei 2014, 20:14. Reden: Bijvoegen

  Leave a comment:

Bezig...
X