Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Plannen Brandweerkazerne Capucijnenstraat

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Plannen Brandweerkazerne Capucijnenstraat

  De oude brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat te Maastricht is al een tijdje de speelbal van allerlei belangenverenigingen die het wel zien zitten om de oude brandweerkazerne (deels) in gebruik te nemen.

  Momenteel is MaastrichtLab de vooralsnog belangrijkste speler in dit dossier. MaastrichtLab heeft, naar het zich laat aanzien, de volledige steun van het Stadsbestuur.
  Dat is niet verwonderlijk, aangezien de organisatie van MaastrichtLab hoofdzakelijk in handen is van
  - Wethouder Gerdo van Grootheest (GL);
  - Tima van der Linden, Projectleider bij de gemeente Maastricht;
  - Jos Simons, manager ruimte bij de gemeente Maastricht en
  - Saskia van Stein, curator bij bureau Europa.

  Laat nu "toevallig" Guus Beumer de directeur van Bureau Europa zijn. En daar waar je Guus Beumer treft, tref je ook heel vaak Gerdo van Grootheest

  Buiten de al genoemde namen maken ook nog Tim Prins en Tim van Wanrooij nog deel uit van de organisatie van MaastrichtLab.

  Bovendien is de gemeente Maastricht ook de eigenaar van het pand aan de Capucijnenstraat.

  Citaat van MaastrichtLab
  "De voormalige brandweerkazerne in de Capucijnerstraat heeft al jarenlang een tijdelijke invulling. Afgelopen 10 jaar is dit pand in gebruik geweest door SAM, waarbij kunstenaars een geringe som huur betaalden (gas, water, licht). Omdat de Capucijnerstraat een belangrijke aanloopstraat is en een verbindingsfunctie heeft tussen de binnenstad en het gebied Belvédère, is de doelstelling om de brandweerkazerne te herontwikkelen tot een dynamische, creatieve, interactieve en levendige plek met uitstraling naar de buurt. Een definitief concept over de invulling van het pand zal verder worden uitgewerkt met de potentiële gebruikers en de buurt. De ambitie is om begin volgend jaar een nieuwe invulling te hebben voor het gebouw."

  Let op de zinsnede "de invulling van het pand zal verder worden uitgewerkt met de potentiële gebruikers en de buurt."

  Laat nu net "de buurt" een enorm probleem hebben met de plannen van MaastrichtLab.

  Evenwel lezen we verder op de site van MaastrichtLab:
  "De betrokkenheid in de buurt is hoog, wat positief is. De uitdaging is om bestaande energieën te verbinden en consensus te bereiken over de toekomst van het pand. Daarvoor moeten mensen bij elkaar worden gebracht, waarin zij ruimte krijgen om hun mening te uiten."

  Of dit dus geheel conform de waarheid is valt nog te bezien....

  Of hetgeen MaastrichtLab voor ogen staat met de oude brandweerkazerne hoeft niet per definitie slecht te zijn. Toch roept het misschien wat ongelukkig manoeuvreren van MaastrichtLab automatisch zo links en rechts wat vragen op.
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

 • #2
  Koninklijke Horeca Nederland stelt vragen over bestemming brandweerkazerne

  Maar niet alleen "de buurt" heeft wat vragen en wellicht opmerkingen.
  Kon. Horeca Nederland stuurde vandaag onderstaande brief naar het college van B&W Maastricht.

  Geacht College.
  Geachte dames en heren leden Gemeenteraad Maastricht.


  Zelfs onze horeca branche organisatie heeft een mening over het z.g. Bidboek-brandweerkazerne.

  Gedurende een aantal jaren maakt onze horeca organisatie deel uit van het periodiek overleg met de diverse buurtkaders in het centrum van Maastricht en Wyck.

  Uit deze betrokkenheid is een goede samenwerking ontstaan zodat horeca en bewoners aanzienlijk meer begrip voor elkaar gekregen hebben, veel ergernis en overlast is verdwenen en samen met een aantal buurtkaders zijn we erin geslaagd om ook met de studentenpopulatie in de wijken tot afspraken te komen voor een evenwichtig samenlevingsprojekt tussen student en wijk.

  In het Statenkwartier is de drijvende kracht achter dit alles mevrouw Maria Essers, aan U allen bekend,
  Dankzij haar energie, ambities en gedrevenheid is zij er ook in geslaagd om het grijze grauwe Statenkwartier in een paar jaren om te vormen tot een spetterend en dynamisch kunstkwartier. .
  Tal van manifestaties heeft zij neergezet, kunstenaars gemotiveerd om leegstaande panden in te vullen met werk exposities, de Grote Gracht en zelfs de Gubbelstraat heeft zij met artiesten en kunst verlevendigt.....alles in het belang van leefbaarheid en aantrekkelijkheid.
  De verloedering werd een halt toegeroepen, de woonbeleving werd aangenamer en het veiligheidsgevoel nam toe.
  Het Statenkwartier kreeg een eigen karakter.

  De omgeving rond de brandweerkazerne werd mede door haar bezieling opnieuw tot leven gebracht en op de open lege plekken werden stadstuinen aangelegd.
  Dit particulier en belangeloos werk dwingt ons aller respect af.
  In alle redelijkheid zou dus een intensieve samenwerking tussen Gemeente en het bestuur van het buurtkader Statenkwartier moeten ontstaan om het onderhavige project Brandweerkazerne een verdere definitieve invulling te geven.

  Uit het Bidboek en uit de publicaties in de pers komt echter een heel ander beeld naar buiten.
  Voor de 19 potentiële bedrijven heeft U circa 1710 m2 beschikbaar in de vorm van kantoorruimtes, werkruimtes en opslagruimtes ...waarbij U voor de horeca ruim 20 % ruimte reserveert, ruim 350 m2 zonder dat de daar de geplande terrasruimtes bijgeteld zijn, zoals wij kunnen afleiden uit pagina 39 van het bidboek.

  Veel van deze mogelijke gebruikers van de Brandweerkazerne passen naadloos in de visie van het huidig Statenkwartier...sommigen wellicht helemaal niet.

  De afdeling Maastricht & Heuvelland van Koninklijk Horeca Nederland wil even stilstaan bij uw plannen om in die Brandweerkazerne groots uit te gaan pakken met onze horeca, wellicht in navolging van Café Soiron in het Spaans Gouvernement Museum.
  Wanneer dat gebeurt op commerciële basis juichen wij uiteraard nieuwe uitdagende concepten uitbundig toe......onze stad heeft behoefte aan vernieuwing....
  maar.........

  Koninklijk Horeca Nederland, de afdeling Maastricht en Heuvelland , heeft enkele jaren geleden de gemeente gewaarschuwd dat zij in gemeenschapshuizen die niet rendabel zijn
  geen horeca mag gebruiken om een project uit de rode cijfers te halen, tenzij de exploitatie gebeurt door een erkend horecaondernemer in het bezit van al zijn diploma's, vakkennis en uiteraard zijn vergunningen.
  De horeca wenst absoluut geen paracommercie in de binnenstad.

  Dit standpunt werd uitgedragen door onze afdeling als reactie op de plannen van de toenmalig wethouder mevrouw Depondt vanwege haar visie dat noodlijdende gemeenschapshuizen etc....maar via horeca activiteiten hun tekorten moesten bijeen sprokkelen.

  Dat er mogelijk sprake kan zijn van paracommercie blijkt uit de omschrijving van de activiteiten. In het bidboek brandweerkazerne.
  Van de horeca exploitant wordt verwacht dat hij o.a. een kantine runt voor de andere huurders en optreedt als opzichter in het complex ( pag.22)
  daarmee kan een soort afhankelijkheid ontstaan tussen partijen, terwijl de horeca ondernemer juist volledig vrij en onafhankelijk van derden kan werken.
  Veel te veel horecabedrijven in het centrum hebben het uiterst moeilijk om het hoofd boven water te houden.
  Als je een straal van 500 meter trekt met de Brandweerkazerne als middelpunt komt U op een gemiddelde loopafstand van amper 5 minuten reeds tot een 20 tal diverse horecabedrijven en dat in een overgangsbuurt tussen het centrum en de woonwijken
  Heeft U deze ondernemers wel eens gevraagd hoe zij een vertaalslag kunnen maken samen met een hernieuwd ingevulde Brandweerkazerne.....of dat zij misschien ook wel belangstelling hebben voor de exploitatie van het horecadeel.?

  Volgens het bidboek ( pag.15 ) is de horeca de spil van de Brandweerkazerne....om deze spil te kunnen realiseren zult U het bestaande bestemmingsplan moeten wijzigen waarbij U rekening zult moeten houden met bezwaren vanuit de directe omgevingsbetrokkenen.
  Ook vanuit de aanwezige horeca verwachten wij reacties.

  Waarom heeft U het Statenkwartier , zijnde de meest-belanghebbende partij, zelf niet bij uw plannen betrokken.
  De voorbije jaren hebben zij toch een ontwikkeling in positieve zin teweeggebracht waar U als overheid weinig in heeft hoeven te investeren. Faciliteren was vrijwel het enige dat van U gevraagd werd...en dat heeft U bijzonder goed gedaan.
  Menige wethouder heeft bij al die buurtevenementen staan glunderen....heeft U dat reeds vergeten.?

  Wij doen een dringend beroep op U om uw bidboek qua haalbaarheid en kosten eens tegen het licht te houden en wellicht te overwegen of de nog niet gevraagde visies van het Statenkwartier zelf, de ondernemers en de bewoners wel aansluiten bij uw plannen.
  Wellicht dat een luisterend oor van U en wat aangepaste visies U kunnen behoeden voor grote teleurstellingen.
  Het meest prangende bewijs hiervoor is de hooggespannen verwachtingen van een ondergronds Mosa Forum....en uiteindelijk het huidig commercieel debacle

  Wij hopen een kritisch steentje te hebben bijgedragen aan uw beleidsvisie.

  Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet
  Theo Coenegracht
  afdelingsvoorzitter Maastricht & Heuvelland KHN
  Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

  Opmerking


  • #3
   CVP vindt gang van zaken rond nieuwe BRNDWR heel onduidelijk.

   Al eerder stelde de CVP vragen aan het college van B&W over de gang van zaken m.b.t. de invulling van de voormalige Brandweerkazerne in de Capucijnenstraat te Maastricht.
   Deze vragen en de antwoorden van de gemeente zijn HIER te vinden.

   Wetenswaardig is het dat de ambtenaar die deze vragen, namens de wethouder, Gerdo van Grootheest, beantwoord helemaal is uit geroosterd om dit nieuwe concept - BRNDWR - een succes te laten worden en daarvoor gedetacheerd is bij Maastricht-Lab.
   Daarbij moet ook niet worden vergeten dat verantwoordelijk wethouder Grootheest (GL) in dat dossier ook de pet op heeft van bestuurder van de WijkOntwikkelings Maatschappij (WOM) Belvédère.

   Bovendien zijn er signalen dat er, in tegenstelling tot hetgeen wordt beweerd bij de beantwoording van vraag 6, namelijk dat de huurprijzen "marktconform" zullen zijn, niet juist is.

   Zo lezen we bijvoorbeeld in het Bidboek (blz. 27) van de BRNDWR het navolgende:
   "De werkateliers die boven haar winkel [in Sittard, Pier] zijn gevestigd zijn inmiddels weer leeg. Een stabiele organisatie, een gepaste huurprijs en energieke medehuurders zijn voor FEE genoeg de stap naar Maastricht te wagen."

   Kortom, redenen genoeg voor de CVP om onderstaande vragen te stellen aan het college van B&W:

   1. Bij de beantwoording van onze vragen d.d. 19-11 geeft u bij vraag 3 als antwoord: De potentiële huurders zijn bijna allemaal huurders van TIJDELIJKE ruimtes in Maastricht.
   Volgens uw Collegenota zijn potentiële huurders o.a. Fee, een modehuis uit Sittard en Café Zondag een ondernemer met meerdere horecapanden in Maastricht.
   Deze huurders hebben al een permanente ruimte elders in of buiten de stad; wat is de reden, dat zij toch een ruimte krijgen in het BRNDW concept?
   2. Bij vraag 6 van 19-11 geeft u als antwoord dat voor alle gebruikers een marktconforme huur zal gelden; wat is volgens u een marktconforme huur gelet op de locatie?
   3. Volgens onze informatie is de WOM Belvedère eigenaar van het betreffende pand.
   De gemeente Maastricht is momenteel de enige aandeelhouder; wie maakt momenteel deel uit van het bestuur WOM Belvedère?
   Klopt onze informatie dat dit twee wethouders en een gemeenteambtenaar zijn?
   4. Volgens onze informatie hebben zowel KHN afdeling Heuvelland Maastricht als een horecaondernemer Grote Gracht nog altijd geen reactie op hun brief van u ontvangen; waarom is dit nog steeds niet gebeurd?
   Wanneer krijgen zij een reactie?
   5. Maastricht-Lab2012 wordt vanuit een incidentele voorziening van de gemeente gefinancierd( 2012 ad.€ 39.000 – 2013 ad.
   € 55.000); tevens zijn 2 ambtenaren gedetacheerd bij
   Maastricht-Lab; wat zijn de kosten van deze detachering en
   waaruit worden deze gefinancierd?
   6. Bent u het met ons eens, dat dit ook een vorm van subsidieverstrekking is?
   7. Diverse partners zullen meefinancieren o.a. Bureau Europa,
   Provincie en Rijk: is er al duidelijkheid omtrent deze cofinanciering?

   Tot slot wil de CVP weten waarom meerdere malen is toegezegd dat buurten betrokken zullen worden bij herinvulling van leegstaande panden, maar daar nog niks van is gekomen.

   Het heeft er alle schijn van dat het project BRNDWR een "ons-kent-ons" feestje is van getrouwen van Bureau Europa en Maastricht-Lab, waarbij de gemeente Maastricht, via de WOM Belvédère, een van de getrouwen is.
   Het Buurtplatform Argus/6211 is dat duidelijk niet, maar ook andere geïnteresseerden werden door de bewuste ambtenaar in een eerste gesprek al direct afgewezen als mogelijke huurder.
   Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

   Opmerking


   • #4
    Brandweer off topic

    Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
    dit nieuwe concept - BRNDWR -
    Ik heb dit draadje niet helemaal gevolgd, maar ineens valt mij de afkorting BRNDWR op. Even helemaal off topic vind ik het verbazingwekkend en verheugend dat er niets nieuws is onder de zon. Tot voor kort - vóór de social media-hype - zou men dit soort afkortingen niet gebruikt hebben. Sterker nog, men zou niet herkend hebben wat BRNDWR betekende, namelijk BRANDWEER.

    Wat ik hier - off topic - zo geweldig leuk aan vind is, dat we in de eenëntwintigste eeuw teruggrijpen op het schrift van mensen die duizend jaar en meer vóór Christus leefden. De Assyriërs, Sumeriërs en anderen in het Midden-Oosten gebruikten een schrift waarbij alleen de medeklinkers werden vermeld. De klinkers moest je dus zelf invullen. Op zich niet erg als je weet wat er moet staan, maar drie millennia later was dat niet echt bekend.

    Een bekend voorbeeld is de naam van een koning die in de de Bijbel twee verschillende versies heeft gekregen. In de katholieke Bijbel heet hij Nebucadnesar. In de protestantse versie Nabucodonosor. Een kwestie van het invoegen van klinkers tot een aanvaardbaar of welluidend resultaat.

    BRNDWR is onze eigen inkorting voor BRANDWEER. Misschien dat over honderd jaar iemand met een heel andere klankvorm komt.
    Last edited by Ingrid M.H.Evers; 6 januari 2013, 22:02.

    Opmerking


    • #5
     Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers Bekijk bericht
     (..)
     BRNDWR (..)
     Wat ik hier - off topic - zo geweldig leuk aan vind is, dat we in de eenëntwintigste eeuw teruggrijpen op het schrift van mensen die duizend jaar en meer vóór Christus leefden. De Assyriërs, Sumeriërs en anderen in het Midden-Oosten gebruikten een schrift waarbij alleen de medeklinkers werden vermeld. De klinkers moest je dus zelf invullen. Op zich niet erg als je weet wat er moet staan, maar drie millennia later was dat niet echt bekend.
     (..)
     Nou vooruit dan - even off-topic - maar je hoeft geen duizenden jaren terug te gaan voor een dergelijk schrift!
     Het Arabisch gebruikt nog steeds geen medeklinkers!
     Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

     Opmerking


     • #6
      Nou breekt mijn klomp! Wist ik dat werkelijk niet?

      Opmerking


      • #7
       Gemeente schoffeert politieke partij met ontwijkende antwoorden

       Oorspronkelijk geplaatst door 6 jan 2013
       Al eerder stelde de CVP vragen aan het college van B&W over de gang van zaken m.b.t. de invulling van de voormalige Brandweerkazerne in de Capucijnenstraat te Maastricht.
       Deze vragen en de antwoorden van de gemeente zijn HIER te vinden.

       Wetenswaardig is het dat de ambtenaar die deze vragen, namens de wethouder, Gerdo van Grootheest, beantwoord helemaal is uit geroosterd om dit nieuwe concept - BRNDWR - een succes te laten worden en daarvoor gedetacheerd is bij Maastricht-Lab.
       Daarbij moet ook niet worden vergeten dat verantwoordelijk wethouder Grootheest (GL) in dat dossier ook de pet op heeft van bestuurder van de WijkOntwikkelings Maatschappij (WOM) Belvédère.

       Bovendien zijn er signalen dat er, in tegenstelling tot hetgeen wordt beweerd bij de beantwoording van vraag 6, namelijk dat de huurprijzen "marktconform" zullen zijn, niet juist is.

       Zo lezen we bijvoorbeeld in het Bidboek (blz. 27) van de BRNDWR het navolgende:
       "De werkateliers die boven haar winkel [in Sittard, Pier] zijn gevestigd zijn inmiddels weer leeg. Een stabiele organisatie, een gepaste huurprijs en energieke medehuurders zijn voor FEE genoeg de stap naar Maastricht te wagen."

       Kortom, redenen genoeg voor de CVP om onderstaande vragen te stellen aan het college van B&W (...)
       In aanvulling op bovenstaande quote stelde de CVP dus aanvullende vragen aan B&W (lees: Wethouder Grootheest).
       Uiteraard beantwoordt een wethouder deze vragen niet zelf.
       Dit gebeurt door een ambtenaar, waarna de wethouder ze goedkeurt en ondertekent.
       De vragen werden in dit geval beantwoord door de ambtenaar Tima van der Linden, één van de ambtenaren waar de CVP op duidde in haar vragen en die gedetacheerd is bij Maastricht-Lab.

       De ambtenaar moest dus haar eigen positie verklaren.
       De toon wordt al gelijk gezet.

       Vraag:
       Deze huurders [de huurders van de BRNDWR, Pier] hebben al een permanente ruimte elders in of buiten de stad; wat is de reden, dat zij toch een ruimte krijgen in het BRNDW concept?
       Antwoord:
       Er is geen sprake van het krijgen van ruimte. (...)

       Als je zo begint met het beantwoorden van art. 39 RvO vragen, weet je al dat de toon gezet is. Dit is schofferen van het recht van een politieke partij door een ambtenaar. Deze toonzetting is een overheidsdienaar onwaardig!
       Overigens heeft wethouder Grootheest uiteindelijk zijn handtekening onder dit schofferend gedrag gezet.

       Maar het schofferen en ontwijken van de vragen gaat gewoon verder.
       Vraag:
       Wat is volgens u een marktconforme huur gelet op de locatie?
       [Noot Pier: Let wel, we spreken hier over de Capucijnenstraat in het centrum van Maastricht]
       Antwoord:
       De huurprijzen zijn getoetst aan een taxatie van Meeus in 2010 EN aan bedrijfsruimtes voor starters in Malberg!. (...)

       Weet de lezers dezes nu het antwoord op de vraag?
       Is Malberg representatief voor een locatie in het centrum van Maastricht?

       Zo blijft het maar doorgaan.
       Dit zijn antwoorden die je verwacht in een bananenrepubliek en niet van een keurig ambtenarenkorps in een westerse samenleving.

       De antwoorden op de vragen worden alleen maar erger en erger.
       Ik adviseer een ieder deze vragen en antwoorden
       HIER eens te lezen.

       De lezer zal dan zien dat de verantwoordelijke ambtenaar en wethouder hun eigen optreden volkomen legitimeren en zich van geen kwaad bewust zijn.
       Ze voelen zich onaantastbaar. Een beetje "Armstrong".

       De verantwoordelijk wethouder en bewuste ambtenaar maken zich, mijns inziens, hier schuldig aan ongehoord bestuur.
       Als de gemeenteraad zich dit laat welgevallen is dit diep en diep treurig.

       Ik vrees evenwel dat de coalitiepartijen zullen verklaren dat het keurige antwoorden zijn.
       Schande.....
       Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

       Opmerking


       • #8
        en dan, weer dezelfde mensen op het pluche?
        Kompleminte

        Toller

        Opmerking


        • #9
         BRNDWR iets voor de vriendenclub genaamd Gideonsbende?

         Vandaag, 1 februari 2013, stond in Dagblad De Limburger een uitvoerige reportage over de zgn. Gideonsbende.
         Het bewuste artikel is HIER te lezen.

         Dat het vrijwel onmogelijk is om als buitenstaander er in het Maastricht van de Gideonsbende tussen te komen bewijst wellicht ook onderstaand artikel van Dagblad De Limburger.
         Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

         Opmerking


         • #10
          De beste bedoelingen worden gefrustreerd.

          Elders heeft Kermit ook al een deel van de reportage van DDL gepubliceerd in de thread "Stadsbestuur 2010-2014".

          Ik denk dat de kern van het commentaar van John Hoofs is dat de participatie van belanggroepen en/of burgers en/of ervaren ondernemers geneutraliseerd wordt door de "ons-kent-ons" groepjes, zoals bijvoorbeeld de Gideonsbende.

          Dat is een gemiste kans.
          Pak bijvoorbeeld de Stichting Popmuziek Maastricht i.o., die haar expertise ging zoeken bij de Stichting Popmuziek Parkstad.
          Na kennis te hebben genomen van de kennis, kunde en vaardigheden van de Stichting Popmuziek Parkstad was men voornemens oefenruimtes te creëren voor ongeveer 70-75% van de kosten die de huidige Muziekgieterij rekent.
          Bovendien, anders dan door een ambtenaar wordt gesuggereerd met zijn uitspraak over "Aldi-ruimtes", zouden deze oefenruimtes van een veel hogere kwaliteit zijn dan de oefenruimtes die de Muziekgieterij aanbood.

          Het belangrijkste is bovendien dat gebruikers sowieso goedkoper uit zouden zijn geweest.

          Helaas paste het concept van deze oefenbunkers, volgens 2 gemeenteambtenaren, niet in het concept van de BRNDWR, lees echter feitelijk Maastricht-Lab.
          Opmerkelijk is daarbij dat deze ambtenaren deze beslissing waarschijnlijk zonder enige vorm van (bestuurlijke) ruggespraak namen.
          Dat de ambtenaren vrijwel geheel door de gemeente gedetacheerd zijn bij Maastricht-Lab maakt het nog akeliger.

          Het lijkt erop dat de slachter niet alleen zijn eigen vlees keurt, maar burgers ook nog verplicht zijn vlees te eten!
          Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd

          Opmerking


          • #11
           Dit is het concept achter de BRNDWR Het is voor Maastrichtse begrippen een moeilijk verhaal omdat het hier zijn gelijke niet kent dan moet je verder weg gaan kijken.
           Ik weet zelf niet wat ik ervan moet vinden, het vraagt de nodige ondernemingsgeest van alle partners.

           Opmerking


           • #12
            "Een dynamisch, levendig en creatief gebouw met publieksgerichte functies en creatieve werkruimten". Zitten we hier op te wachten? De meeste bestaande ondernemers hebben moeite hun broek op te houden. En creatieve werkruimten zijn er zat. Wat is een creatief gebouw?

            Opmerking


            • #13
             Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
             "Een dynamisch, levendig en creatief gebouw met publieksgerichte functies en creatieve werkruimten". Zitten we hier op te wachten? De meeste bestaande ondernemers hebben moeite hun broek op te houden. En creatieve werkruimten zijn er zat. Wat is een creatief gebouw?
             Een creatief gebouw is een gebouw waar mensen, functies en organisaties elkaar zodanig inspireren en tot nieuwe ideeën en concepten komen. Het gaat verder dan een creatieve werkruimte.

             Misschien zijn een aantal ondernemers ook niet zo goed bezig.

             Let wel ik ben ook sceptisch over de BRNDWR.

             Opmerking


             • #14
              Oorspronkelijk geplaatst door Kermit Bekijk bericht
              Een creatief gebouw is een gebouw waar mensen, functies en organisaties elkaar zodanig inspireren en tot nieuwe ideeën en concepten komen. Het gaat verder dan een creatieve werkruimte.
              Voor de man in de straat is 'samen in één hok' toch wel een treffende vertaling.

              Opmerking


              • #15
               Oorspronkelijk geplaatst door Lenfite Bekijk bericht
               Voor de man in de straat is 'samen in één hok' toch wel een treffende vertaling.
               Voor de man in de straat, of de gewone vrouw is het allemaal één pot ...

               Opmerking

               Bezig...
               X