Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Herbenusstraat

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Slojdlokaal

  Oorspronkelijk geplaatst door Breur Bekijk bericht
  Algemeen Handelsblad 31-01-1911: (...) Een slojdlokaal (?) zou er allereerst moeten zijn.
  Slojd (van het Zweedse 'slöjd') was een vorm van handenarbeid die als schoolvak werd gegeven. Men werkte vooral met hout, maar ook met papier en garens. Het was een soort knutsel-uur, waarbij de leerlingen kleine voorwerpen leerden maken en daardoor inzicht kregen in materialen en dimensies.

  Leave a comment:


 • Toller
  replied
  Ik las op de website van BouwhistorieLoo dat er een bouwhistorisce quickscan gaat plaatsvinden naar de St. Servatiusschool aan de Herbenusstraat 89

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Overigens: op de speelplaats van de St. Servatiusschool werd veel (straat) gevoetbald door de jeugd. Soms tot ergernis van bepaalde bewoners. Het geluid van de ballen die gevels beroeren is niet altijd even aangenaam (dat is nog zo!). Meestal werd je niet weggestuurd. Dit straatvoetballen heeft zeker meegeholpen aan het feit dat een aantal van deze jongens doorgestroomd zijn naar een voetbalclub zelfs tot hoog niveau. Aan Cruyff courts was toen - jaren 50 en 60 - nog geen behoefte. Echte goals waren er niet (zeker geen netten) en deze onmisbare objecten werden virtueel vastgesteld of simpel aangegeven met jassen op de grond. Een scheidsrechter was niet nodig. Men bepaalde onderling de regels en men hield zich er aan. Wie ontspoorde had pech: die kwam er niet meer "tussen". Drinkflesjes, sporttenues, ouders langs de kant als trainer en ruziemakers waren afwezig. Thuis was het polsen onder het koude water, hoofd onder de kraan en verder met huiswerk of andere karweitjes.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  De voormalige St. Servatiusschool Herbenusstraat Maastricht

  Last edited by Breur; 17 december 2014, 13:11.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers
  Allé Breur, wel even erbij vertellen dat men naar het begin van dit draadje moet om je aanvulling op waarde te kunnen schatten!
  Dank U; nu hoef ik dit niet meer te 'hervertellen".

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Lagere school voor on- en minvermogenden aan de Herbenusstraat

  Algemeen Handelsblad 31-01-1911:

  'MAASTRICHT, 30 Jan. In de hedenavond alhier gehouden gemeenteraadszitting werden de plannen vastgesteld voor den bouw der voor on- en minvermogenden aan de Herbenusstraat. Een voorstel tot het bouwen eener school voor zwakzinnige kinderen, tot het in gebruik afstaan dezer school aan de Broeders der Onbevlekte Ontvangenis, werd, na een betoog van dr. Van der Meer, aangehouden tet een volgende vergadering. Volgens dr. Van der Meer zou deze school, waarvan het bouwen geraamd wordt op Æ’ 13000 en welke bevatten zou 4 lokalen en een gymnastiekzaal, toch niet aan de eischen voldoen, welke aan zulke school gesteld worden. Een slojdlokaal (?) zou er allereerst moeten zijn. Ook zou dit een soort subsidie zijn, welke de stad geeft aan de Broeders voor het geven van onderwijs aan zwakzinnige kinderen. Trouwens hij zoekt tevergeefs naar verklaringen van deskundigen, die bewijzen, dat aan zoon school hier behoefte bestaat. Liever wilde hij onderzocht zien, of men niet beter deed een school voor achterlijke en spraakgebrekkige kinderen te stichten, waaronder de zwakzinnigen dan ook konden worden gerekend.


  Nieuwsblad van het Noorden:

  26-04-1911 B. en W. van Maastricht hebben aanbesteed het bouwen van een lagere school voor on- en minvermogenden met portierswoning aan de Herbenusstraat. Laagste inschrijver was B. Spreeuwenberg, Venlo, voor f 80.080.

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  De collectie Momus Oude Mannenhuis (Stichting Momus)

  Inventaris

  1. Inleiding Toon details van deze beschrijving

  De collectie Momus Oude Mannenhuis (Stichting Momus) betreft het oudemannenhuis met de naam Momus en mag niet vereenzelvigd worden met de sociëteit Momus, die uit 1839 dateert. De naam wijst wel op gemeenschappelijke raakvlakken. Maar bewust hebben de oprichters van dit bejaardenhuis er voor gekozen om hun initiatief in de vorm van een zelfstandige stichting te gieten met een eigen bestuur. Deze scheiding werd van beide kanten gerespecteerd.
  DOC_0078 Collectie dr J.F.R. Philips: onderdeel Momus Oude Mannenhuis en de Stichting Momus te Maastricht

  1. Inleiding

  De collectie Momus Oude Mannenhuis (Stichting Momus) betreft het oudemannenhuis met de naam Momus en mag niet vereenzelvigd worden met de sociëteit Momus, die uit 1839 dateert. De naam wijst wel op gemeenschappelijke raakvlakken. Maar bewust hebben de oprichters van dit bejaardenhuis er voor gekozen om hun initiatief in de vorm van een zelfstandige stichting te gieten met een eigen bestuur. Deze scheiding werd van beide kanten gerespecteerd. Vindplaats: Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL)

  De sociëteit Momus had niet alleen een gezelligheidsfunctie, maar men stelde zich daarnaast tot doel volgens een negentiende eeuwse mentaliteit de liefdadigheid te beoefenen ("plezeer ende chariteit"), maar dan wel onder een eigen autonome beheersvorm. Volgens een ongeschreven samenwerkingspatroon tussen de Maastrichtse instellingen van weldadigheid had de Stichting Momus zich speciaal het lot aangetrokken van behoeftige oude mannen, die onverzorgd achterbleven. Daartoe werd in 1888 een bejaardentehuis opgericht.

  Dit oude mannenhuis heeft tot 1959 bestaan en was onderhand volledig verouderd. Omdat nieuwbouw voor het bestuur geen haalbare optie was, werd het tehuis verkocht en de taak aan het Burgerlijk Armbestuur overgedragen. (Het huis ligt wel nog altijd in de Herbenusstraat.) De stichting werd in een sociale fundatie omgezet. De opbrengst van de verkoop van het tehuis aan de Herbenusstraat werd belegd en de inkomsten werden bestemd ten behoeve van "de stille armen". Zo functioneert deze fundatie nog altijd, al valt het niet mee deze doelstelling in de praktijk te realiseren.

  Op grond van bestaande relaties met de toenmalige bestuursleden (o.a. met Max van Heijst als voorzitter) werd Philips in 1986 secretaris. Bij gelegenheid van het jubileum van het Oude Mannenhuis in 1988 is hij nader op de geschiedenis ingegaan en schreef hij een verhandeling onder de titel 'Honderd jaar Momus Chariteit'.
  Het was de wens van het toenmalig bestuur dat de tekst niet zou worden gepubliceerd, waarschijnlijk om te vermijden, dat er plotseling een te groot beroep op deze fondsen zou worden gedaan.

  Rechtens is Momus nog altijd een zelfstandige stichting. Het archief berust onder het bestuurslid P. Lambriex.
  De collectie is verzameld door Philips in zijn functie van bestuurslid en als auteur van de verhandeling 'Honderd jaar Momus Chariteit'.
  Het archief van de Sociëteit Momus, dat zoals vermeld hier volledig los van staat, berust bij het Gemeentearchief Maastricht.


  2. Inventaris Toon details van deze beschrijving


  2.1. Bronnen en voorstudies voor publicaties Toon details van deze beschrijving


  Notities Toon details van deze beschrijving

  3 Brief aan de bestuursleden over de jubileumtekst. Met bijlagen

  Lijsten Toon details van deze beschrijving

  7 Stukken betreffende de vermogenspositie over de jaren 1956-1988, opgesteld door Philips

  8 Uitnodiging voor het diner in Kasteel Rijckholt ter gelegenheid van het afscheid van mevrouw E. Schaepkens van Riempst en de heren P. Closset en Philips en een menukaart

  9 Fragmenten van het Adresboek Maastricht van 1938 en een adresboek, met omschrijvingen van het doel, de voorwaarden en de samenstelling van het dagelijks bestuur. Kopieën

  2.2. Typoscripten Toon details van deze beschrijving

  10 'Honderd jaar Momus Chariteit', typoscript van Philips

  Bron: http://www.archieven.nl/nl/zoeken?mi...37&miview=inv2

  Leave a comment:


 • Clio
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door HERBEN Bekijk bericht
  waar kan ik terecht voor het huren van een parkeerplaats aldaar?
  Volgens mij hangt er een bord met gegevens van de verhuurder op het afsluitende hek.

  Leave a comment:


 • HERBEN
  replied
  Mommus Oude Mannenhuis /Herbenusstraat 87

  ik zou graag nog meer informatie over dit gebouw. Bestaan er meer tekeningen van?En waar kan ik terecht voor het huren van een parkeerplaats aldaar?

  Leave a comment:


 • HERBEN
  replied
  Herbenusstraat 87

  Ik kende dit prachtige gebouw voorheen ook niet.Het is zeer zeker een aanwinst voor de stad Maastricht, aan de staat van onderhoud te zien is, dit wellicht eigendom van de gemeente Maastricht? Staat dit object ook bekend bij het VVV kantoor?

  Leave a comment:


 • Breur
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Kermit Bekijk bericht
  Ook dat is een mogelijkheid. Interessant.
  Het blijft allemaal giswerk tot nu toe. Zelf veronderstel ik dat de afbeeldingen verwijzen naar de didactisch gevolgde methode. Overigens, dan ook is het nog moeilijk te bepalen welke methode dit is. Er bestaan vele mengvormen van didactiek. Het enige wat vaststaat is dat het om lekenonderwijs gaat.
  Blijft dan toch uitzonderlijk dat betreffend symbool WO II heeft overleefd.

  Leave a comment:


 • Gast zijn avatar
  Gast antwoordde
  Ook dat is een mogelijkheid. Interessant.

  Leave a comment:


 • Ingrid M.H.Evers
  replied
  Ster van David of hexagram?

  Wordt de ster niet een beetje uit zijn verband gehaald, mede door onze preoccupatie met de vervolging van de joden? Op deze twee taferelen aan de gevel van de vml. Servatiusschool staan vier details die met het onderwijs van doen hebben: drie 'landkaarten' en een schoolbord. Op de landkaarten zien we respectievelijk Ierland en Groot-Brittanië, Nederland boven de rivieren met de Zuiderzee en Nederland als totaalplaatje. Engeland en Ierland zijn begrijpelijk, want als 'silhouet' direct herkenbaar. Dat geldt ook voor Nederland. Frankrijk, IJsland of Rusland zouden niet zo gemakkelijk te duiden zijn.

  Op het schoolbord staat een ster die hier op het forum wordt uitgelegd als de Davidsster. Maar de zespuntige ster is niet exclusief voor Israel.

  In verband met onderwijs kan de zespuntige ster ook worden gezien als een hexagram. Een hexagram - dat als twee druppels water lijkt op de ster van David - wordt samengesteld uit de symbolen voor de vier elementen: lucht, water, aarde en vuur. De zespuntige ster staat dan symbool voor de schepping als geheel. En dan krijgt die 'davidsster' op het schoolbord een heel andere betekenis: zij vertegenwoordigt in feite al hetgene dat in het onderwijs aan bod kan komen.

  Last edited by Ingrid M.H.Evers; 17 september 2013, 11:08.

  Leave a comment:


 • Gast zijn avatar
  Gast antwoordde
  Oorspronkelijk geplaatst door Pier Bekijk bericht
  Een zéér in interessante les over het openbaar- en bijzonderonderwijs en het BLO-onderwijs in Maastricht.

  Toch blijft een aspect een beetje onderbelicht, namelijk waarom de Duitse bezetter in de jaren 1940-1944 (ogenschijnlijk) niets heeft ondernomen tegen de Davidster in de tekening op de voorgevel.

  Zoals we in posting #16 van Toller redelijk goed kunnen zien stond deze tekening, met Davidster, al in 1938 op de voorgevel.

  Is deze tekening tijdens de Duitse bezetting mogelijk overgeschilderd cq zat er pleisterwerk overheen?

  De Davidster werd overigens pas op 28 oktober 1948 geïntroduceerd als HET symbool van de Israëlische vlag.
  Daar staat evenwel tegenover dat zelfs de Duitsers de Davidster al als HET Joodse symbool zagen, denk maar aan de bekende "Jodenster" waarmee de Joodse mensen werden onderscheiden van de overige mensen.
  Ik heb me dat ook al afgevraagd omdat ik er wel eens langs loop. Was het niet zo dat van de Davidster geen enkele bedreiging uitging? Het werd door de nazi's als een minderwaardig teken gezien. Pas na de bevrijding kreeg de Davidster weer eigenwaarde. ???

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Joods vlag / Davisster

  Een zéér in interessante les over het openbaar- en bijzonderonderwijs en het BLO-onderwijs in Maastricht.

  Toch blijft een aspect een beetje onderbelicht, namelijk waarom de Duitse bezetter in de jaren 1940-1944 (ogenschijnlijk) niets heeft ondernomen tegen de Davidster in de tekening op de voorgevel.

  Zoals we in posting #16 van Toller redelijk goed kunnen zien stond deze tekening, met Davidster, al in 1938 op de voorgevel.

  Is deze tekening tijdens de Duitse bezetting mogelijk overgeschilderd cq zat er pleisterwerk overheen?

  De Davidster werd overigens pas op 28 oktober 1948 geïntroduceerd als HET symbool van de Israëlische vlag.
  Daar staat evenwel tegenover dat zelfs de Duitsers de Davidster al als HET Joodse symbool zagen, denk maar aan de bekende "Jodenster" waarmee de Joodse mensen werden onderscheiden van de overige mensen.

  Leave a comment:

Bezig...
X