Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Klevarie

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Omwonenden Klevarie stappen naar rechter

  Omwonenden Klevarie stappen naar de rechter, lezen wij in Dagblad De Limburger van 8 mei 2014.
  De omwonenden hebben o.a. kritiek op de bouwhoogte en vragen om vernietiging van de omgevingsvergunning en een aangepast plan.
  De leefs mer eine kier .

  Opmerking


  • Oorspronkelijk geplaatst door Ton
   Achter de mergel plateaus zie je de oude muur/fundering .
   Zien we hier de resten van de peilers van de weergang aan de stadszijde?
   De leefs mer eine kier .

   Opmerking


   • Oorspronkelijk geplaatst door Ingrid M.H. Evers Bekijk bericht
    Dank voor de foto's, Guinness. Ik heb echter wat moeite met me te oriënteren. In welke richting zijn de foto's genomen?

    'Voor de vuist weg' ga ik er altijd van uit dat de Hertogsingel is aangelegd op de volgestorte droge gracht aan de veldzijde van de stadsmuur. Op foto's uit ca, 1920 De fundamenten van de muur liggen dus iets meer naar het stadscentrum toe. Maar hoe ver?

    Staat de westelijke bebouwing van het Sint Servaasbolwerk binnen of buiten de muur? Loopt de muur echt op het terrein van Klevarie, of gaat het om andere fundamenten?
    Om te beginnen heb ik geen idee hoe ik foto's moet insluiten zodat ze zichtbaar worden in de post. Misschien dat iemand dat even kan uitleggen?

    De muur loopt ruwweg Noord-Zuid midden over de oude parkeerplaats. En staat in het verlengde van de oude stadsmuur bij Abrahams Look (AL) maar ongeveer 10-15 meter er voor. Die oude muur bij AL is niet de orginele stadsmuur maar een schoormuur die is gebouwd als grondkering. Bij het ten tonele verschijnen van het geschut waren de 'dunne' middeleeuwse muren absoluut niet bestand tegen de projectielen uit de kanonnen en verbrede men de muren met een hoop grond.

    Op jouw vraag terug te komen Ingrid, de muur loopt zo ongeveer door tot AL maar maakt dan een bocht links naar de Hertogsingel en dan weer een bocht rechts om ongeveer halverwege Hertogsingel-Sint Nicolaastraat zijn weg weer te volgen naar de Brusselsepoort.

    Opmerking


    • Plaatje

     Hier heb ik even aangegeven waar de opgraving is.
     Bestanden bijvoegen

     Opmerking


     • Oorspronkelijk geplaatst door Guinness Bekijk bericht
      Om te beginnen heb ik geen idee hoe ik foto's moet insluiten zodat ze zichtbaar worden in de post. Misschien dat iemand dat even kan uitleggen? ....
      Guinness, kijk eens hier: http://forum.mestreechonline.nl/showthread.php?t=254

      Misschien is dit wat je zoekt, zo niet dan horen wij het graag.
      Mestreechter Geis mage beleve
      en dat door te kinne geve.
      God, wat is dat sjiek ! © Wigo

      Opmerking


      • Goed zo!Ruim maar op. Komt nooit meer terug!:(

       Opmerking


       • Zijn ze verwijderd (weggehaald) of bedekt met grond?
        Kompleminte

        Toller

        Opmerking


        • Dank voor de foto's, Ton. Hebben we tenminste op MO nog een klein aandenken.

         Opmerking


         • Bedankt Ton voor het volgen van het verwijderen van o.a. een stadsmuur daterend uit de 18de eeuw ? volgens Dagblad De Limburger. Niks bijzonders deze muurresten, zo meldde een archeologische dienst. Omwonenden en bewoners van Klevarie mogen waarschijnlijk nog een tijdje tegen de puinhopen aankijken. Wat zal er uiteindelijk gerealiseerd worden en heeft de mening van de buurt nog invloed op het bouwproces?
          De leefs mer eine kier .

          Opmerking


          • Ze zijn gelukkig wél zuinig. Bewaren de klinkers voor de volgende bestrating en zo... En als men de Klevarie-bevolking een beetje wil terug dringen, is zo'n hoge stapel stenen pal achter wat bankjes in het 'park' natuurlijk best handig.

           Opmerking


           • Cultuurwaardenonderzoek Klevarie

            Nog even terughalen hoe men er in 2009 over dacht:

            Adres:
            St. Servaasbolwerk
            Objectnaam:
            Schoormuur aan de Polvertorenstraat
            Status:
            Kenmerkend
            Objectomschrijving:

            Schoormuur van de tweede middeleeuwse stadsommuring. De
            schoormuur werd pas aan het eind van de 18de eeuw aan de oostzijde van
            de stadsmuur opgericht. Een identieke schoormuur werd aan de andere
            zijde van de Tongersepoort opgetrokken en deze is nu nog zichtbaar in de
            tuin van het vml. Jezuïetenklooster.
            De schoormuur is opgebouwd met mergelblokken en bezit een bekleding
            van baksteen. Tegen de buitenschil staan op regelmatige afstanden van
            ca. 15 meter bakstenen steunberen aan beide zijden van de schoormuur.
            De huidige buitenschil dateert uit de 19e eeuw en bestaat uit
            schuinopgemetselde muurvakken die tussen de steunberen zijn
            aangebracht.

            Waardering:
            Het restant van de schoormuur is van cultuurhistorisch belang voor de
            geschiedenis en de ontwikkeling van de stad Maastricht. De schoormuur
            is een van de weinige delen die van de vroegere schoormuren behouden
            bleef. De muur is ook van belang als voorbeeld van de constructiewijze
            van een grondkerende schoormuur.
            De schoormuur is vormt samen met de bomengroep een beeldbepalende
            structuur in het parkensemble van het Klevarieterrein ...
            De leefs mer eine kier .

            Opmerking


            • 'Parken-ensemble': toe maar. Hier en daar wat stukken grasland, maar misschien doe ik het rapport onrecht en ben ik daar te weinig bekend.

             Kennelijk had men alleen aandacht voor de schoormuur, niet voor wat er eventueel nog onder het maaiveld zat.

             Opmerking


             • Nu zou ik graag weten wat met de zichtbare resten gebeurt.
              De leefs mer eine kier .

              Opmerking


              • Voorschriften voor bouw op archeologische plekken bestemmingsplan

               En een van de "vestingjongens" maakte mij attent op:

               De gemeente Maastricht heeft ook voorschriften voor het bouwen op archeologische plekken omschreven in de bestemmingsplannen:
               In de bestemmingsplannen van Maastricht zijn of worden 3 archeologische zones aangebracht:
               • Zone A is gelegen binnen de eerste stadsmuur, binnen 50 meter rondom vindplaatsen, binnen terreinen met zeer hoge waarde die op de Acheologische Monumentenkaart (AMK) staan en rondom historische relicten, waartoe de zone van de vestingwerken behoort. Binnen zone A is archeologisch onderzoek verplicht als er bodemverstoring plaatsvindt dieper dan 40 cm
               • Zone B is gelegen tussen de eerste en tweede stadsmuur en binnen de historische dorpskernen. Binnen zone B is archeologisch onderzoek verplicht als er bodemverstoring plaatsvindt dieper dan 40 cm en de verstoringsoppervlakte of het projectgebied groter zijn dan 250 m2
               • Zone C zijn de overige buitengebieden. Binnen zone C is archeologisch onderzoek verplicht indien bodemverstoring plaatsvindt dieper dan 40 cm en de verstoringsoppervlakte of het projectgebied groter zijn dan 2500 m2

               Volgens alle geldende regels had hier dus ter plaatse archeologisch bodemonderzoek plaats moeten vinden. Door de vondst zal (mag) de voorbereiding voor de bouw geen vertraging oplopen.

               Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_van_Malta
               De leefs mer eine kier .

               Opmerking


               • Zijsprongetje:

                Hier lezen wij:
                veel van de oude stadswallen en vestingwerken in Maastricht zijn in de loop der jaren verdwenen. Dat is ongunstig voor de muurhagedis die op de oude muren leeft. De muurhagedis komt in Nederland voor op de restanten van oude vestingwerken (de Hoge en de Lage Fronten) in Maastricht. De muurhagedis wordt ook aangetroffenop langs het spoor richting Lanaken (België). Dit gebied is door de muurhagedis gekoloniseerd nadat de spoorlijn in de jaren '80 van de vorige eeuw buiten gebruik raakte. Voordat de spoorlijn in 2011 weer in gebruik werd genomen zijn muurtjes aangelegd ter compensatie van het verloren gaan van het oorspronkelijk leefgebied. Deze muurtjes raken steeds meer in trek bij de muurhagedissen. Begin jaren tachtig waren er nog maar enige tientallen exemplaren van deze soort over.
                De muurhagedis staat op de Rode Lijst van reptielen en amfibieën.
                Herstel populatie
                Vanaf de jaren tachtig herstelt de populatie zich weer door bij het restaureren van muren in de Hoge Fronten rekening te houden met de muurhagedis en door de soort te kweken en weer uit te zetten. Ook een aantal warme zomers heeft aan de toename bijgedragen. In 2005 waren er circa 290 volwassen en halfvolwassen dieren in de Hoge Fronten. De Lage Fronten worden pas sinds 1996 onderzocht. Van het spoorwegemplacement zijn vanaf 1997 gegevens beschikbaar.
                In 2008 is de populatie behoorlijk gedaald; verstoring door werkzaamheden en recreanten zijn mogelijke oorzaken voor deze daling. Na 2008 herstelt de populatie zich weer.

                En in Dagblad de Limburger (12 mei 2014): ... wetgeving verplicht de gemeente om die nadelen te compenseren. Het leidde tot een totaalplan voor het hele gebied dat door het Rijk is goedgekeurd en waarvoor in totaal 13,1 miljoen euro beschikbaar is voor uitvoering. Niet alleen de beschermde muurhagedis profiteert, hazelworm, vleermuis en das liften mee met de versterking van het ecologisch netwerk. „Met minimale middelen bereiken we straks het hoogste rendement voor het milieu”, vat wethouder Gerdo van Grootheest (GroenLinks, Natuurontwikkeling) samen.
                Het opmerkelijkste deelplan: een of meer tunneltjes voor muurhagedissen en mogelijk andere dieren onder de Cabergerweg als verbinding tussen Hoge en Lage Fronten.


                Met minimale middelen bereiken we straks het hoogste rendement voor het milieu? Verstoring van de door verwaarlozing ontstane biotoop van de muurhagedissen zal géén succes zijn!

                Deelplannen zonder inzicht in het totaal te hebben en zicht op eindresultaat. Kosten worden vaak overschreden (zie Geusselt-bak). Het kompas van Maastricht is tollend.
                De leefs mer eine kier .

                Opmerking

                Bezig...
                X