Aankondiging

Sluiten
No announcement yet.

Maastricht op zijn smals..

Sluiten
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Tonen
Clear All
nieuwe berichten

 • Antonius
  replied
  Zoals in een ander topic van Ton.2014 aangekaart werd door mij m.b.t. permeabele verhardingen en of gras stenen is dit reeds jaren lang een verplichting en op verschillende wijzen uitvoerbaar.
  Dus dat is geen vraag meer, maar zeker het geval.

  Mensen die hun hele omgeving dicht plaveien doen de Waterschappen en Gemeenten geen plezier wegens de capaciteit van de oude rioleringsstelsels.

  En juist vandaag zien we wat die capaciteit van het stelsel echt niet meer aankan.
  Als er vroeger eens een keer 30 liter per vierkante meter als uitzondering was komen we nu steeds vaker richting 50 liter en het systeem zou 80 liter ook aan moeten kunnen de komende 100 jaar.
  Dat rioleringsstelsel is er niet dus moet er lokaal geïnfiltreerd worden om infra te ontlasten.

  En Amusant is het in Beeld gezet maar niet als je huis, hebben en houden er in verzuipt zoals in Voeren of in het Saarland.

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Of hier sprake is van bewust lokaal infiltreren van regenwater of niet is de vraag

  Maar, het levert amusante plaatjes op

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  beste Ton.2014 men noemt dat lokaal infiltreren van regenwater. Dat wil bij heel heftige regenbuien en een tijdje erna nog even duren voor het water weg is.

  Dat is wat waterschappen willen zien dit lokaal infiltreren en er is niets mis mee.
  Wel moeten aan de bouwlocaties waar zware machines en vrachtauto's overheen gegaan zijn en dus grondverdichting heeft plaats gehad nabehandeld worden. Evenwel de nodige infiltratiekoffers hebben onder het maaiveld.

  Aan de "blauwe loper" hetgeen nagenoeg klaar is wordt dit toegepast en is een mooi voorbeeld van de lokale water huishouding.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Click image for larger version Name:	IMG_3927.jpg Views:	0 Size:	516,9 KB ID:	107274 De weg Abrahamlook
  Last edited by Ton.2014; 16 mei 2024, 18:36.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Van de nood (water overlast ) een deug... HUMOR

  Click image for larger version Name:	440576769_918460186744670_51393257217312802_n.jpg Views:	0 Size:	95,5 KB ID:	107272
  Last edited by Ton.2014; 16 mei 2024, 18:38. Reden: schrijf foutje.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Dat is nu net het punt SAMEN wonen ( Participatie ) en nog meer van die kreten..
  in de periode van de burgemeester Hoes
  werd een afgevaardigd clubje gestuurd naar Groningen wie daar het studenten overlast
  werd aan gepakt,
  Dat bleek zoveel studenten per pand / zoveel per straat /en zoveel per wijk.

  Resultaat hier in 2016 ...11 blz bla/bla.
  Regels studenten beleid blz 6 van de 11blz oa fietsen op eigen terrein
  Een echte mop..
  Bij fiets overlast plaats de gemeente fietsen rekken voor die panden
  Voorbeeld Calvariestr.

  Voor de rest zoek maar eens een plaatsje in de binnenstad.
  OP dit moment gelukkig wegens werkzaamheden (( verplaatsbare rekken voor het gemeente huis ))

  Dan overleg met de buurt EEN grote mop.
  laadpalen schieten als panne stoelen uit de grond zowel tongersestraat// calvariestraat.
  Inmiddels is ook zonder die elektr. palen al ca 20 parkeerplaatsen vervallen
  door het verfraaie ?van de nieuwe buurt ( oa de parkeerplaatsen voor een groot gedeelte van polvertorenstraat.)

  IS dit mijn probleem nee , maar wel voor mijn buurt genoten .

  Mee praten meedenken heeft met dit bestuur geen enkele zin.
  zelfs buurt netwerk is daar mee gestopt.

  Zelf ben in 2002 er in getrapt oa buurt belang/ buurtplatform/ straat com/enz enz. (Vromgelden )
  ben er mee gestopt me ergeren, dat hoeft niet meer wordt nu 81 misschien nog iets ouder..

  Een advies ga stemmen en kijk voor dat je gaat stemmen
  wie wat en hoe heeft iets gedaan voor onze stad..
  die inmiddels verkocht wordt aan wie
  ik denk dat er veel mensen een antwoord op hebben

  EN weet u het dan nog niet praat eens met de bewoners van het kommelkwartier .. AMEN .
  Last edited by Ton.2014; 5 april 2024, 16:32.

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Waar die raadsleden en hun ambtenaren + bedienden wonen is beslist zeer zeker een buurt waar geen participatie en/of leefbaarheid in het geding staan.
  Die zien een andere wereld.
  Maar oké daarvoor doen ze ook heel goed werk en verdienen een rustige leefbare omgeving.
  Kunnen zich dus absoluut niet voorstellen hoe het is om in het centrum te wonen en vinden die klachten maar allemaal flauwekul. Je participatie in een snotslap.

  Als je nu weer leest dat het Onze Lieve Vrouwenplein weer tonnen aan euro's mag gaan kosten / moet gaan kosten voor een herinrichting plus dat de terrasuitbaters in Maastricht alweer de schuld aan de welstand en monumenten commissie toedichten inzake 'de flexibiliteit" welke een uitbater moet hebben maar niet krijgen, dan heb je als burger en omwonende die geen precario betaald niks in te brengen. Helemaal niks.

  In Amsterdam werd verordend dat men een tochtsluis windvang moest aanbrengen bij elk café en kroeg in 2003.
  Hoe klein ook en hoe lastig ook om zulks te realiseren men is omwonenden op basis van de wetten tegemoet gekomen betreffende geluid overlast. (ergo leefbaarheid)
  In Maastricht staat alles dat open kan open en wordt op "legale" terrassen tot ver na 23:00 uur geserveerd. Alle andere die niet legaal zijn, worden gewoonweg gedoogd en is dus geen handhaving voor. De Bobbel.

  Die mensen die daar gaan drinken lallen en brallen op straat en aan de pleinen vinden dat prima. (Ook omdat nog steeds het merendeel rokers zijn die binnen niet mogen roken.)
  Ze vertrekken dan uiteindelijk met een roes en na hen, juist, de zondvloed.
  Jij die er middenin woont bent echter de sigaar en kunt misschien pas na 3:00 uur 's nachts inslapen om al om 5:00 uur te worden gewekt door de poetscolonnes van de cafés of zogenaamde keukens en daarna alle bladblazers.

  Nu, als je dan kijkt naar faciliteren van activiteiten en bedrijvigheid gaat men toch weer meer mensen in het centrum laten wonen. Ofschoon ze stellen moet je maar niet in het centrum gaan wonen. Het gaat dus om wat houdt de gemeente er aan over. Ontmoedigen <vs> Belastingcenten.

  Wonen boven winkels zoals het al zijn tweede herintroductie kreeg (bij V&D) is toch een complete waanzin. Bureau Rijnboutt maakt het mogelijk.
  Slapen in Maastricht wordt mede mogelijk gemaakt door Mecanoo / Francine Houben in een nieuw hotel aan de Kruisherengang. Die arme hotelgasten. Tijdelijk / short stay in Maastricht centrum overnachten is kommer en kwel... laatste twee woorden kan samengevoegd worden in Kommel.

  Ik vind dat men zeker mag en moet bouwen in het centrum maar los vooraf op dat het leefbaar wordt en blijft voor de omwonenden.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Heb je nog een windmolen Ton.2014 om je over te ergeren.​

  Nee Antonius dat hebben we nog niet
  wel een overvloed van studenten panden
  fietsen
  elektr. laadpalen enz enz

  PS plus de opmerkingen dan moet je maar niet in het centrum gaan wonen..
  och de meeste wonen er ruim 40 jaar of meer DUS maar verkassen.
  want elk gat duwt men vol ..
  want leefbaarheid en participatie,, zijn in Maastricht nog steeds holle woorden

  Leave a comment:


 • Antonius
  replied
  Oorspronkelijk geplaatst door Ton.2014 Bekijk bericht
  Beste medestanders,
  Maar, in het tweede deel van de uitspraak wordt dit genuanceerd en stelt de RvS dat de gemeente ook het recht heeft om af te wijken van het eigen beleid.
  Kijk dat gebeurt dus vaker, zo ook met de locatie Festivillage aan de Boschstraat waar nu de Bowling staat waar dus jaren eerder een kwaliteitsplan klaar lag voor een groene gemeenschappelijke Hof / Tuin. Afwijken van eigen beleid mag blijkbaar geen struikelblok zijn. Maar ja dat komt natuurlijk daar door omdat het economische beleid voor gaat.

  Wordt nog druk aan de Kommel met al die bouwactiviteiten...
  Uitbreiding Kruisheren Hotel >gisteren gelezen nav de presentatie> Omwonenden willen wel dat hun wensen tegemoet gekomen wordt HA HA HA

  Heb je nog een windmolen Ton.2014 om je over te ergeren.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Beste medestanders,

  Vandaag (3 april) is de uitspraak van de Raad van State in de bodemprocedure bekend gemaakt (Uitspraak 202302890/1/R1 - Raad van State). Helaas is de uitspraak niet in ons voordeel: de huidige vergunning voor de realisatie van 123 woningen in het klooster (het Herstelbesluit van 13 juli 2023) mag van de RvS in stand blijven. De ontwikkelaar kan dus verder met zijn plan voor 123 woningen in het klooster.

  Het AC, namens de vele omwonenden, is zéér teleurgesteld in de uitspraak van de Raad van State in deze bodemprocedure. We hadden liever gezien dat een beter passend plan, met breed draagvlak bij de omwonenden, was vergund.
  De uitspraak komt erop neer dat de Rechtbank Limburg weliswaar terecht de eerste vergunning heeft vernietigd, maar dat de nieuwe vergunning (herstelbesluit dd 13 juli 2023) die de gemeente heeft afgegeven in stand kan blijven.

  Heel in het kort:
  Allereerst wordt de uitspraak van de rechtbank Limburg bevestigd, de vergunning uit 2022 is terecht vernietigd, onder meer met een verwijzing naar het afwijken van het eigen beleid t.a.v. betaalbare woningen en minimale woon-oppervlaktes (de Notitie). Ook de RvS vindt dat, net als de rechter in Roermond dat de gemeente in principe had moeten vasthouden aan de eigen beleidsregels.
  Maar, in het tweede deel van de uitspraak wordt dit genuanceerd en stelt de RvS dat de gemeente ook het recht heeft om af te wijken van het eigen beleid. Dit kan omdat er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor de gemeente kan afwijken. Vasthouden dat de (nieuwe) beleidsregels van de notitie zou volgens de RvS onevenredige gevolgen hebben: de ontwikkelaar was al zo ver met zijn plannen dat een aanpassing van het plan aan de nieuw regels veel tijd (= leegstand) en geld zou kosten. Formeel stelt de RvS dat de gemeente de ontwikkelaar niet op de hoogte heeft gesteld van de (aankomende) beleidsregels en het dus onredelijk zou zijn om hem hier plotseling, in een laat stadium, alsnog mee te confronteren. We hebben echter duidelijk aangetoond en betoogd dat dit feitelijk onjuist was en dat de ontwikkelaar wel degelijk op de hoogte was van de nieuwe beleidsregels vwb minimale-woonoppervlaktes van betaalbare woningen. Helaas heeft de RvS hier niets mee gedaan. De ontwikkelaar wordt nu "beloond" voor de fout van de gemeente, namelijk het niet tijdig waarschuwen dat de Notitie eraan kwam.

  Opmerkelijk is dat het punt verkeersveiligheid blijkbaar zo oninteressant wordt gevonden dat ze er geen woord aan vuil maken.

  Uiteraard moeten we deze einduitspraak van de RvS respecteren. Er is met veel inzet in de afgelopen jaren getracht om de gemeente, ontwikkelaar en uiteraard de rechters te overtuigen van onze bezwaren. Die zijn, zoals steeds betoogd, niet gericht tegen ontwikkeling van het klooster per se, maar tegen een plan met naar ons idee een té intense bewoning van het klooster. Té intens en weinig duurzaam gezien de totale woon- en leef-situatie van het Polverpark. Helemaal geen ontwikkeling zou immers betekenen verdere leegstand en daar is niemand mee gediend, ook de omwonenden niet. Als AC willen we alle omwonenden bedanken voor alle vormen van steun en inzet. Zeker dank voor de initiatiefnemers die vanaf het allereerste begin in verzet zijn gegaan tegen deze allure-plannen die, toch een tikje onnozel, door de gemeente zijn gefaciliteerd. Hier stopt het nu en moeten we de ontwikkeling afwachten.

  Met vriendelijke groet,
  Actiecomité Calvariënberg


  Jeroen Broens
  Joost-Pieter Katoen
  Guus Duchateau

  ​PS met toestemming van het actie comité Calvarienberg..

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  Click image for larger version Name:	IMG_3919.jpg Views:	0 Size:	469,9 KB ID:	107010 Click image for larger version Name:	IMG_3912.jpg Views:	4 Size:	428,6 KB ID:	107007 Onder tussen gaan de sloop ( sorry ) stripwerkzaamheden gewoon door Click image for larger version Name:	IMG_3910.jpg Views:	0 Size:	425,8 KB ID:	107006 Click image for larger version Name:	IMG_3910.jpg Views:	0 Size:	425,8 KB ID:	107009
  Last edited by Ton.2014; 6 maart 2024, 09:52.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  MTT00 B 5397. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanleggen van Nieuwbouw Hof van Calvarie


  29 februari 2024 - MTT00 B 5397. Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het aanleggen van Nieuwbouw Hof van Calvarie

  in het verlengde van Calvarienberg.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  och Pier
  In Maastricht is alles mogelijk
  met name ons kent ons ,je heb gezien hoe het spel gespeeld werd met de vromgelden (6 jaar )
  je heb kunnen lezen hoe het met de airco van mijn buren gelopen is
  Zelfs na dat de rechter zij dat die vergunning plichtig was (eerste rechtszaak )
  toen werd de trukendoos open getrokken op een smerige onfrisse manier.
  en na twee rechtszaken en 4 jaar hij hangt er nog.
  Het enige wat ik er aan over gehouden heb een gesprek met onze burgemeester
  hij stelde het op prijs een gesprek met mij.
  Wij hebben hem (mijn vrouw en ik haarfijn uit gelegd hoe het Maastrichtse ONS KENT ONS
  werkt.
  maar hij kan na deze juridische uitspraak niks doen .

  Leave a comment:


 • Pier
  replied
  Ton,

  Bedankt voor het delen van deze informatie

  Ook dit is een langdurende juridische zaak.
  Eens kijken wat de Raad van State in deze kwestie beslist.

  Leave a comment:


 • Ton.2014
  replied
  het verdere verloop
  Beste medestanders,

  Maandag 26 feb. is onze zaak tegen de vergunning voor her-ontwikkeling van het klooster Calvariënberg behandeld bij de Raad van State. De zitting werd strak geleid door de voorzitter, bijgestaan door twee staatsraden. Er werd weinig tijd gegund voor het voorlezen van pleitnota's, men wilde de tijd geheel gebruiken voor gerichte vragen. Uit die vragen en uit de getoonde slides bleek duidelijk dat men goed was ingelezen en voorbereid. Het was een strakke zitting maar niet vervelend, ook af en toe wat humor, een verschil met de zitting over de voorlopige voorziening een paar maanden terug (21 sept 2023). Heel goed was dat de omwonenden met maar liefst 14 man/vrouw aanwezig waren, 8 van de appellanten rondom het AC Calvariënberg met mr J vd Wiel en 6 van de groep rondom dhr. en mevr. Biemans met mr H Smeets. Erg goed! De gemeente was aanwezig met 4 personen en de ontwikkelaar met 5.

  Het is onmogelijk om iets af te leiden over de afloop, maar de vragen waren kritisch o.a. over:
  · richting gemeente: het toetsen van de aanvraag tegen de Notitie betaalbare woningbouw. Dus in feite over welk argument men heeft om toch ex tunc te toetsen i.p.v. het gangbare ex nunc. De gemeente had hier geen helder antwoord op en kwam in het nauw toen hen werd voorgehouden dat ze al in een veel eerder stadium wisten dat er oppervlakte-eisen zouden worden ingevoerd en zij dat ook aan de ontwikkelaar hadden laten weten.
  · richting ontwikkelaar: waarom er volgens hem alleen een plan met 123 woningen mogelijk is (gebouwtechnisch/monumentaal). Wij hadden hier een goede reactie op, die reden is er aantoonbaar niet.
  · parkeren en verkeer, met lastige vragen voor alle partijen, waar eigenlijk beter de verkeerskundige zelf het antwoord had moeten geven. De ontwikkelaar had weliswaar hun deskundige bij zich maar die kwam ook niet veel verder dan een herhaling van wat hij al had opgeschreven. Niet valt in te schatten hoe dat gaat uitpakken. Te complex om in een paar woorden samen te vatten. Opvallend was dat de gemeente zich hier zeer gedeisd hield en desgevraagd niet wist welke verkeersnormen er precies van toepassing waren. Moest men navragen en het antwoord was onduidelijk.
  · relativiteitsbeginsel (dat in feite zegt dat wij ons niet kunnen beroepen op de eis voor minimale oppervlaktes van 35m^2 omdat we er zelf niet gaan wonen). Vorige keer bij de RvS werd dit aspect terzijde geschoven omdat de voorlopige voorziening procedure zich niet leent voor zo'n principiële vraag. De ontwikkelaar heeft dit argument al vaker naar voren gebracht om onze eis tot vernietiging van de vergunning terzijde te kunnen schuiven. Het leek er op dat dit niet zo maar gaat lukken gezien de vele kritische vragen die de RvS hierover stelde ter zitting aan de ontwikkelaar en de gemeente.
  · de gemeente werd aangesproken met de vraag of ze überhaupt ooit met de ontwikkelaar in overleg zijn gegaan over een plan met minder woningen dat wel past binnen de eisen van de Notitie en bestemmingsplan. Blijkbaar is dat overleg er nooit geweest.

  Aan het einde was er gelukkig nog net tijd om een persoonlijke noot toe te voegen hoe dit alles (het gestuntel van de gemeente, het niet gehoord worden, de vooringenomenheid, etc.) wordt ervaren als omwonenden.
  Uitspraak over 6 weken, maar later kan ook. Het is een groot en complex dossier, misschien heeft men meer tijd nodig, maar dat horen we dan van te voren. Voor nu, dank voor de steun van diegenen die gisteren naar Den Haag waren afgereisd.

  met vriendelijke groeten, het AC Calvariënberg,

  Guus Duchateau
  Jeroen Broens
  Joost-Pieter Katoen

  Leave a comment:

Bezig...
X