In het Maatjes Dak-en Thuislozen project worden vrijwilligers gekoppeld aan de bewoners van de Domushuizen, een 24 uurs woonvoorziening van het Leger des Heils. Hier wonen voormalig dak- en thuislozen. Humanitas heeft voor deze doelgroep een maatjesproject opgezet om bewoners te stimuleren en ondersteunen in de sociale participatie. Zo kan een deelnemer bijvoorbeeld met zijn/haar vrijwilliger ergens een kop koffie gaan drinken, een praatje maken, uitstapjes ondernemen. Dit gebeurt in groepsverband of individueel (één op één).Als vrijwilliger in dit project wacht u een soms moeilijke en vaak dankbare taak. Die dankbaarheid moet vooral gevonden worden in het gevoel deelnemers aan het project te helpen met een verbetering van leefomstandigheden, doorbreken van sociaal isolement en het bevorderen van gedrag dat het mogelijk maakt sociaal in de samenleving te participeren.


Als vrijwilliger:
- heeft u een stevige persoonlijkheid, die weet wat hij/zij (niet) wil;
- kunt u duidelijke en vaste grenzen stellen
- bent u risicomijdend
- bent u tolerant t.o.v. mensen met een sterk afwijkende levensstijl

Is vrijwilliger worden bij het Maatjes Dak-en Thuislozenproject iets voor u?

Kijk dan voor meer info op www.humanitas.nl/afdeling/maastricht of neem contact op met de coördinator van het project door te mailen naar: l.schuurbiers@humanitas.nl of te bellen naar: 06-22853499.