Hier volgen de antwoorden van de Eindejaarsquiz 2010. Omdat er één persoon is, die alles goed heeft, kopieer ik gemakshalve die antwoorden......

Antwoord vraag 1:

A: Galerie: In de underground galerie Van Sint Fiet, Hagengaard 49 6227 HE Maastricht
Kunstwerk is van: Beeldend kunstenaar: Guido Geelen (en meubelontwerper: Piet Hein Eek)
NB DE NAAM GUIDO GEELEN STAAT IN DE FOTO! DIT MOET IK BEKENNEN, DAT HAD IK ZELF NIET EENS IN DE GATEN.
B: Te zien in de wijk: Malberg (te Maastricht)
C: Bij alle straatnamen in Malberg is gekozen voor het middeleeuwse achtervoegsel ‘ruwe’.

Antwoord vraag 2:

A: Zij vonden uit: De E-QUA kraanknop, dit is een waterbesparende kraankop.
Dit is goed voor: 93 % waterbesparing.
NB DE NAAM DRIPP CIRCULEERT OOK, EN IS OOK GOEDGEKEURD!
B. Hun namen zijn: Michiel Coumans - Robbert Dols – Sjoerd Versteeg.
Hun bedrijf heet: Dureco Investments.

Antwoord vraag 3:

A. Deze man is: Jaap Braam Ruben, de bekende collectioneur en handelaar in exclusieve klassieke automobielen en Bugatti specialist.
Die bonk roest was ooit: Een Bugatti Brescia type 22 Roadster (andere site zegt: type 72).
De herkomst: De Bugatti Brescia 72 werd opgedoken in het Lago Maggiore in Zwitserland.
B. De bonk roest kostte hem: € 260.000,= plus veilingkosten (andere site zegt: € 230.000,=).
C. Het volledige bedrag, het geld, gaat naar: De Damiano Tamagni Foundation, een Italiaanse stichting tegen zinloos geweld.

Antwoord vraag 4:

A: Als Haas alles wil zien, dan moet hij er zijn om: 09.50 u., dan worden de toeristen welkom geheten. Hij neemt vanuit Maastricht de trein van: 06.26 u. en is dan om 09.34 u. in Alkmaar.
NB WIE HAAS EEN HALF UUR VROEGER HEEFT LATEN VERTREKKEN, HEEFT DEZE PUNTEN OOK BINNEN, HET BLIJFT IMMERS WEL DE NS!

B: Deze dienstregeling noemt men ook wel: Treinserie 800.

Antwoord vraag 5:

A: Deze blonde god is: Eric van der Luer.
B: Hij wint hier: De Amstel Cup.
Dat was op: 21-05-2000
NB MET DANK AAN PIER: HET WAS DE TWEEDE KEER DAT RODA JC HIER DE AMSTEL CUP DAN WEL KNVB BEKER WON, DE EERSTE KEER DROEGEN ZIJ ECHTER GEEN RODE BADJASSEN.

Antwoord vraag 6:

A. De historisch vrouwspersoon is: Mariken van Nieumeghen.
Ze woonde daar om boete te doen voor haar zonden, t.w. 7 jaren samenleven met de duivel.
B. Het klooster is: Het Witte Vrouwenklooster te Maastricht.
C. De oudste bekende uitgave van het verhaal stamt uit ca. 1515. (ALLES TUSSEN 1515 EN 1518 IS GOEDGEREKEND)

Antwoord vraag 7:

A. De eerste door de Koning aangestelde Burgemeester werd: Jhr. André Charles Membrède.
De eerste Gouverneur van de Provincie werd: Charles de Brouckère.
B. De telg was: Caroline, de enige zuster stadhouder Willem V, en de vrouw van de Prins van Nassau-Weilburg, militair gouverneur van Maastricht.

Antwoord vraag 8:

A. Dit zijn de tweelingbroers Jansen, t.w.:
Links staat: Pieter (P.J.P.M.) Jansen en Rechts staat: Jac (J.H.M.P.) Jansen.
Zij zijn geboren op 29 februari 1956 te Heer nabij Maastricht.
B. Pieter (P.J.P.M.) Jansen is vanaf maart 2008 benoemd als Directeur Militaire Muziek (ook wel Inspecteur Militaire Muziek Krijgsmacht genoemd) in de rang van Luitenant-Kolonel.
Vanaf 2009 doceert Jansen naast slagwerk ook nog harmonie- en fanfaredirectie aan het Maastrichts Conservatorium.
Jac (J.H.M.P.) Jansen is Commandant Luchtstrijdkrachten in de rang van Luitenant-Generaal.

Antwoord vraag 9:

A: De bacterie was: De Salmonella bacterie van het type Indiana
B: De cateraar was (c.q. de catering werd verzorgd door): De toenmalige beheerder/exploitant van de feestzalen bij de Koepelkerk.
C: De ‘belangrijke mensen’ ontsprongen de dans omdat men niet allemaal op dezelfde locatie at, t.w.: De ambtenaren, technici en journalisten aten o.a. huzarensalade en/of met huzarensalade gevulde tomaten in de feestzalen bij de Koepelkerk en de ‘belangrijke mensen’ (de Europese leiders) nuttigden het diner in Château Neercanne.

Antwoord vraag 10:

A: Het meisje is: Tanja Groen.
B: Zij was lid van: Studentenvereniging Circumflex.
C: Die laatste avond was: Tanja per fiets op weg naar huis (naar haar kamer in Gronsveld).

DAN DE EX AEQUO-VRAAG (die deze persoon niet had opgelost)
De inmiddels beruchte Kurkentrekker is een balkonsteun van Hotel L'Empereur. Er zijn meerdere balkonsteunen te vinden, die iets te maken hebben met de functie van het pand. Stenen personeel, zeg maar.