Volgens het ministerie van Sociale Zaken ontvangen tientallen gezinnen een te lage of te hoge uitkering door een foutieve toepassing van de Kostendelersnorm.

De kostendelersnorm betekent dat als je een woning deelt met meer volwassenen, de bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder samenwonen, hoe lager de bijstandsuitkering zal worden. De reden hiervoor is dat als er meer personen samenwonen de woonkosten kunnen worden gedeeld.

Degenen die sinds 1 januari 2015 te veel hebben ontvangen hebben geluk.
Zij mogen het geld houden. Pas in de zomer van 2016 gaan ze terug naar het lagere bedrag waar ze recht op hebben.
Degenen die te weinig ontvangen hebben ontvangen dienen met onmiddellijke ingang EN met terugwerkende kracht te worden gecompenseerd.

N.a.v. deze "ontdekking" heeft de Partij Veilig Maastricht (PVM) gisteren, zaterdag 13 juni 2015, een zgn. artikel 48 RvO vraag gesteld aan het college van B&W in Maastricht.
De PVM wil het navolgende weten:
  1. Hoeveel Maastrichtse gezinnen hebben voor- dan wel nadeel van deze gemaakte fout?
  2. Hoeveel gaat het de gemeente kosten om degenen die te weinig ontvingen met terugwerkende kracht te compenseren?
  3. Hoeveel gezinnen gaan tot de zomer van 2016 teveel ontvangen?
  4. Ontvangt de Gemeente een compensatie van het Rijk om deze extra uitgaven op te vangen?
  5. Kan/mag de gemeente de foutieve uitkeringen met onmiddellijke ingang herstellen naar de geldende normen ?
Reageren: http://forum.mestreechonline.nl/foru...14-2018/page24