Gezocht:

Foto's(o.a. van ingekwartierde Amerikaanse en Engelse Militairen),Bidprentjes,krantenartikels,boeken,voo rwerpen en andere documenten uit de Tweede Wereldoorlog.

Alle reacties,zijn van harte welkom.

Men kan reageren via : jdewilde@planet.nl of telefonisch via: 06-42883951